PROJECTEN

Brede School Losser


Group
Building


Netwerk
Dennis ten Dam


Project
Nieuwbouw Brede School Losser

Opdrachtgever
Stichting Katholiek Onderwijs Losser Overdinkel

Omvang
2.400 m2

Rol DWA
Conceptstudie
Installatietechnisch ontwerp
Ondersteuning bouwfysica
Subsidieadvies
Uitvoeringsbegeleiding