Stad aardgasvrij maken

DWA en de Gemeente Purmerend hebben gewerkt aan plannen om de stad aardgasvrij te maken. Resultaat tot nu toe: het is mogelijk, het zal nog veel werk vragen en er wordt toegewerkt naar een eerste pilotproject, waarmee de transitie in de praktijk wordt gebracht.

Gemeente Purmerend: unieke positie

De gemeente Purmerend heeft in Nederland een unieke uitgangspositie voor een aardgasvrije toekomst. Driekwart van de woningen is namelijk aangesloten op stadsverwarming en daarmee aardgasvrij. Vorig jaar is aan DWA de vraag gesteld wat het zou betekenen als de rest van de bebouwing ook aardgasvrij zou worden. We hebben daartoe een vergelijking gemaakt tussen het toepassen van een warmteoplossing en het toepassen van een all-electric oplossing. Uit het onderzoek blijkt dat het uitbreiden van het warmtenet voor woningen de meest efficiënte oplossing is en voor utiliteit met koudevraag de all-electric oplossing. En ook dat voor een aantal wijken de transitie financieel haalbaar is met de huidige uitgangspunten en tarieven.

Green Deal Aardgasloze wijken

De gemeente heeft inmiddels de ‘Green Deal Aardgasloze wijken’ ondertekend en wil graag voorop lopen in de transitie naar een aardgasvrije stad. De ambitie is om in 2035 aardgasvrij te zijn.

Pilotwoningen aangewezen

Wat gaat er de komende tijd gebeuren? Allereerst wordt een aantal pilotwoningen gezocht, zowel van particuliere eigenaren als van woningcorporaties. Hierbij wordt ook de vervanging van het riool meegewogen, omdat gelijktijdige vervanging en transitie de minste overlast geeft voor de straat en financieel voordeel oplevert. Voor de pilotwoningen wordt uitgewerkt hoe de transitie er technisch exact uit moet zien, de aanleg van warmte en het verwijderen van de gasaansluiting, inclusief eventuele bouwkundige zaken in een woning. Vervolgens zal de transitie plaatsvinden en zal een plan worden gemaakt voor hele wijken, en op termijn voor heel Purmerend.

De gemeente werkt nadrukkelijk samen met de woningbouwcorporaties, Stadsverwarming Purmerend, netbeheerder Liander, lokale ondernemers en Opgewekt in Purmerend. DWA heeft de rol van onafhankelijke verbinder en zorgt voor een open en gedragen financiële onderbouwing en is het technisch geweten van het project.