sluiten

Woningen zonder gasaansluiting meestal goedkoper uit

7 december 2016

In opdracht van Stedin heeft DWA een onderzoek uitgevoerd naar de vraag wat het afschaffen van de aansluitplicht voor gas betekent voor de portemonnee van de koper van een nieuwbouwhuis. Conclusie: nieuwbouwwoningen kunnen prima zonder een gasketel gebouwd worden. De bewoners zijn financieel beter af en het milieu is ermee geholpen.

Onderzocht is wat de verschillen zijn in maandlasten en de totale kosten over een bepaalde periode (‘total cost of ownership’) tussen een woning die nog met een gasketel wordt gebouwd en een woning zonder gasaansluiting die wordt verwarmd met een warmtepomp. Voor vijf woningtypes is de businesscase vanuit het perspectief van de bewoner doorgerekend.

Warmtepomp financieel lonend

De berekeningen laten zien dat het voor vier van de vijf woningtypes financieel lonend is om bij nieuwbouw geen aansluiting op het gasnet te kiezen maar een warmtepomp. Hierbij is gerekend met de totale kosten voor de bewoner (hypotheeklasten, onderhoudskosten, energiekosten) op basis van een periode van 15 jaar (de levensduur van een gasketel). Het voordeel van de warmtepomp neemt toe op langere termijn. Dit laat de berekening over een periode van 30 jaar zien. Alleen de galerijwoning scoort minder goed, vanwege de kleine woninggrootte. In dit type flat gaan warmtepompen pas renderen wanneer de koeling die ’s zomers geleverd kan worden financieel gewaardeerd wordt.

Belangrijk om op te merken is dat de berekeningen zijn gedaan vanuit de huidige situatie: gerekend is met de huidige kosten van energie, energiebelastingen, investeringskosten, (fiscale) subsidies. De studie bevat ook een gevoeligheidsanalyse, waaruit blijkt dat bijvoorbeeld bij een hogere gasprijs de businesscase voor gasloos bouwen nog rendabeler wordt.

All-electric

Het onderzoek laat zien dat de all-electric oplossing in de meeste situaties al een goed alternatief is voor een woning op gas; in sommige situaties kunnen collectieve verwarmingssystemen een goed alternatief zijn voor de all-electric oplossing. In het onderzoek is collectieve verwarming, zoals stadswarmte, niet meegenomen. Stadswarmte kan in sommige situaties echter een prima en betaalbaar alternatief zijn voor de all-electric oplossing.

Op basis van het onderzoek pleit Stedin ervoor om de aansluitplicht voor gas bij de behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie te schrappen.

Download hier het onderzoek ‘Kostenvergelijking voor de alternatieven van aardgas in woningen.’