sluiten

De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) in Amsterdam geopend

3 juli 2019

Renovatie monumentaal schoolgebouw

Op 2 juli opende De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) in Amsterdam. Het gebouw uit 1959 is volledig gerenoveerd tot een moderne school die voldoet aan alle hedendaagse eisen van onderwijshuisvesting en duurzaamheid. DWA was verantwoordelijk voor de advisering op het gebied van bouwfysica en brandveiligheid.

Het monumentale pand werd in ere hersteld en zo aangepast dat het voldoende ruimte biedt aan zowel het basis- als het voortgezet onderwijs van DENISE.

Het gebouw is geschikt gemaakt voor de huisvesting van 900 leerlingen, verdeeld over primair onderwijs (325 leerlingen) en voortgezet onderwijs (575 leerlingen). De totale omvang van het gebouw is circa 8.800 m² bvo, inclusief twee gymzalen.
Het gebouw kent vier bouwlagen. Het bestaande souterrain is toegankelijk gemaakt door het maaiveld rondom te verdiepen. Leerlingen van 4 tot 12 jaar krijgen daarmee direct toegang tot de omliggende buitenruimte. De begane grond, 1e verdieping en 2e verdieping zijn geschikt gemaakt voor de leerlingen van 12 tot 18 jaar.

Natuurlijke toevoer van frisse lucht

Om de onderwijsruimtes te voorzien van een goed klimaat werd een nieuw systeem aangebracht dat uitgaat van een natuurlijke toevoer van zuurstof via de gevel en mechanische afvoer. Dit gebeurt op basis van CO2-detectie waardoor de installatie efficiënt ‘on demand’ voor voldoende frisse lucht zorgt maar toch energiezuinig is. De luchttoevoerroosters zijn onzichtbaar achter de zonweringelementen in de gevel geplaatst, het klimaatsysteem is verticaal verspreid door de school en slim verwerkt in de kastenwanden. Voor een verdere verbetering van het binnenklimaat zijn de bestaande kozijnen vervangen door nieuwe houten kozijnen met isolatieglas. Dit beperkt tevens het energieverbruik. Om de monumentale uitstraling van het pand te handhaven, werd bij de nieuwe gevelelementen de originele maatvoering doorgezet.

DENISE is een van de 14 Amsterdamse Esprit Scholen. De school heeft een internationaal karakter en biedt kinderen van alle nationaliteiten primair en voortgezet onderwijs.

Artist impression: Paul de Ruiter Architects

onze vestigingen
Gouda

Bezoekadres
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Routebeschrijving

Amstelveen

Bezoekadres
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Routebeschrijving

Veenendaal

Bezoekadres
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Routebeschrijving

Rijssen

Bezoekadres
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Routebeschrijving

Eindhoven

Bezoekadres
Achtseweg Zuid 159R
6e verdieping
5651 GW Eindhoven

Routebeschrijving


contact

telefoon: 088 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl