sluiten

DWA lanceert Warmtetransitie Monitor

13 maart 2019

Hoe ver is Nederland met de Transitievisie Warmte?

Eind 2021 hebben alle gemeenten een Transitievisie Warmte gereed, zo is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Een breed gedragen en bestuurlijk vastgesteld plan waarin staat hoe en wanneer zij wijk voor wijk los van het aardgas komen. DWA onderzocht hoe ver de Nederlandse gemeenten zijn en deelt de resultaten vanaf nu in de Warmtetransitie Monitor.

Annemarie Costeris, Public Affairs manager bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE): Zo’n monitor hebben we ook voor gepleit, en staat nu opgenomen in het Klimaatakkoord. De Warmtetransitie Monitor is relevant en met name van belang voor uitvoerende partijen. Zij krijgen inzicht in wanneer een gemeente haar visie gereed heeft en ook wanneer er een beslissing is genomen over het daaropvolgende uitvoeringsplan.”

De tussenstand

De tijd dat een warmtevisie of kansenkaart voldoet, is voorbij. De Transitievisie Warmte biedt duidelijkheid: aan bewoners, ondernemers, investeerders, woningcorporaties en netbeheerders. Er is een integrale visie op de warmtetransitie nodig, met een goed onderbouwd tijdpad per wijk.

De Warmtetransitie Monitor laat zien hoe ver gemeenten zijn met hun warmtetransitie visie. Bekijk de kaart op www.dwa.nl/warmtetransitiemonitor. Scroll over de gemeenten klik door voor meer informatie.

’Groene gemeenten’ hebben een Transitievisie Warmte gereed. ‘Oranje gemeenten’ zijn goed op weg, maar een transitievisie – inclusief participatieproces en bestuurlijke vaststelling – is het nog niet. Staat de gemeente nog ‘in het rood’ dan betekent het niet dat er niets gebeurt.  Stappen in de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving zijn dan nog niet gemaakt.

Transitie in beeld

In het Klimaatakkoord wordt een tool aangekondigd waarmee de voortgang van het opstellen van de Transitievisies zichtbaar wordt. DWA zet zich in voor een duurzame toekomst voor volgende generaties en vindt het belangrijk inzichtelijk te maken hoe Nederland er nú al voor staat. De 25 gemeenten die DWA in het afgelopen jaar ondersteunde met warmte(transitie)visies vormden de start van deze brede inventarisatie. We zagen in de afgelopen periode dat er al veel kennis is, en dat gemeenten dat soms van omliggende gemeenten niet altijd scherp hebben. De komende twee jaar actualiseert DWA de Warmtetransitie Monitor regelmatig, zodat gemeenten kunnen zien waar zij staan en vooral: van elkaars aanpak kunnen leren.

Bent u in uw gemeente verantwoordelijk voor de warmtetransitie en heeft u aanvullingen/wijzigingen? Neem dan contact op met manager en senior adviseur Martijn Koop, martijn.koop@dwa.nl, 06 128 297 78.

onze vestigingen
Gouda

Bezoekadres
Harderwijkweg 7
2803 PW GOUDA

Routebeschrijving

Postadres
Postbus 2073
2800 BE GOUDA

Veenendaal

Bezoekadres
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Routebeschrijving

Postadres
Postbus 140
6710 BC Ede

Rijssen

Bezoekadres
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Routebeschrijving

Postadres
Postbus 136
7460 AC Rijssen


contact

telefoon: 088 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl