Systeemvisie zorgdomotica zorgt voor een heldere strategie

In juni 2018 stelde DWA het programma van eisen op voor de facilitronica (zorgdomotica en telefonie) voor locatie De Thuishaven van zorgorganisatie Cardia. Na de selectie van de system integrator voor deze locatie heeft Cardia gekozen om de expertise van DWA nu ook in te zetten voor het opstellen van een algehele systeemvisie.

Een bekende ontwikkeling vanuit de overheid is het scheiden wonen en zorg. Dit betekent kortweg dat het wonen en de zorg apart gefinancierd wordt en niet langer beide vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLz) vergoed wordt. Dit heeft ertoe geleid dat verzorgingshuizen verdwenen. Cardia bestond grotendeels uit verzorgingshuisplaatsen en heeft de transitie gemaakt naar verpleeghuisplaatsen. Deze ontwikkeling heeft invloed op de behoeften en wensen voor facilitronica, waar diverse ondersteunende diensten en systemen al gefaseerd op werden aangepast. Hierdoor ontstond er behoefte aan een heldere overkoepelende visie rondom de inzet van alle systemen. Met als doel dat alle systemen op elkaar afgestemd zijn en het aantal en de gekozen leveranciers passen bij de behoeftes vanuit Cardia, voor nu en in de toekomst. Hierdoor gaan de systemen de medewerkers en bewoners echt faciliteren.

Arco Weening, manager bedrijfsvoering bij Cardia: “Als relatief kleine zorgorganisatie heb je niet alle expertise in huis. DWA vult het hiaat in de interne expertise op, voordeel is dat zij de kennis van facilitronica en systeemvisies combineren met kennis van de organisatie.”

Sanne Schepens is vanuit DWA als consultant betrokken bij Cardia, zij vult aan: “Concreet zijn we bezig met het vormgeven van de systeemvisie voor Cardia. Hierin wordt de strategie benoemd vanuit Cardia hoe zij omgaan met de inzet van systemen. Denk hierbij aan de raakvlak veiligheid versus vrijheid, maar ook privacy en gebruikersgemak zijn belangrijke onderdelen. Daarnaast mogen we Cardia ondersteunen bij enkele renovaties en nieuwbouwtrajecten.”

Op de vraag waarom Cardia ervoor gekozen heeft de opdracht bij DWA uit te breiden geeft Arco Weening aan: “Vanwege het vertrouwen die we hebben in de werkwijze en expertise van DWA op het gebied van domotica, wifi en telefonie.” Sanne Schepens geeft aan dat zij trots is dat zij en haar collega’s erin geslaagd zijn binnen een half jaar een vertrouwensrelatie op te bouwen en een huisadviseurschap op te bouwen binnen Cardia. “Goed om te zien hoe wij de aanwezige kennis en expertise binnen Cardia aan kunnen vullen en kritisch mee kunnen denken op strategisch, procesmatig en inhoudelijk vlak.“