Vrijdag 7 september vond de feestelijke start plaats van de nieuwbouw bij Dennendal. Tijdens de start verrichtte één van de cliënten de openingshandeling en sprak regiomanager Andreas Trauernicht.

Met cliënten, medewerkers en familie werd gevierd dat de nieuwbouw aan de Dennendalweg start. Voor 24 cliënten worden studio’s met eigen sanitair gebouwd. Naar verwachting kunnen de cliënten in het najaar 2019 de woningen betrekken. De studio’s zijn bedoeld voor de huidige bewoners van Dennendal.

DWA stelde een energievisie op en is verantwoordelijk voor het ontwerp van de technische installaties.

In 2020 start de volgende fase van de nieuwbouw bij Dennendal. Een deel van de huidige woningen wordt gesloopt. In totaal komen er 108 nieuwe woonplekken voor mensen met een beperking, een uitbreiding van 22 woonplekken. Ook komen er voor 45 mensen dagbestedingsplekken.

De nieuwbouw op Dennendal komt voort uit de vraag van mensen met een intensieve ondersteuningsvraag voor wie een beschutte leefomgeving beter passend is. Vier jaar geleden besloot Reinaerde de ondersteuning bij Dennendal voort te zetten voor mensen voor wie dat beter past. In de jaren ervoor verhuisde een deel van de cliënten naar woonwijken.