Transitievisie warmte sprintsessies in Provincie Overijssel

DWA verzorgt samen met Tauw en Buro Loo tweedaagse sprintsessies, gericht op het creëren van de bouwstenen voor een transitievisie warmte, voor gemeentes in de provincie Overijssel. Deze sprintsessies worden door het programma Nieuwe Energie Overijssel aan alle gemeentes aangeboden en leveren onder andere input voor de provinciale Regionale Energiestrategie (RES).

Proces
In twee intensieve dagen werken we met verschillende buurtgemeenten aan een eerste opzet voor de warmtetransitievisie. Hierbij zijn naast een brede groep professionals afkomstig uit de gemeentelijke organisatie, ook andere partijen waaronder woningbouwcorporaties en energieleveranciers aanwezig. De aanwezigen gaan tijdens de sessies (begeleid) zelf aan de slag.

Draagvlak en verantwoordelijk
De eerste ochtend praten we ze volledig bij over alternatieven voor aardgas. In de middag maken de deelnemers de bouwstenen voor de transitievisie warmte. ’s Avonds presenteren ze die aan raadsleden en andere stakeholders. Aan de hand van hun reacties, opmerkingen en vragen wordt de transitievisie warmte de tweede dag in concept opgesteld. Het voordeel van deze aanpak is dat de uiteindelijke uitkomst door aanwezigen gedragen wordt en zij zich ook verantwoordelijk voelen voor het vervolg.

Inhoudelijk deel
DWA is verantwoordelijk voor het  inhoudelijke deel: zorgen dat de gemeenten de juiste keuzes maken door inzicht te geven in de argumenten waarop je keuzes maakt: alternatieven voor aardgas, wijkenmerken, meekoppelkansen et cetera. Voor de gemeenten maken wij van te voren een wijkanalyse, inventarisatie van meekoppelkansen en initiatieven.  Bij de sessie begeleiden wij de werksessies inhoudelijk om te komen tot een routekaart.

Klik hier voor meer informatie (VNG Magazine, nummer 6, 5 april 2019)