sluiten

Samen de verduurzaming versnellen met optimaal presterende installaties

25 januari 2021

Nauwe samenwerking met Hysopt voor maximaal rendement uit verwarmings- en koelinstallaties

DWA en het Belgische bedrijf Hysopt gaan nauw samenwerken aan de uitrol van de Hysopt ontwerpsoftware in Nederland. Dit softwareprogramma helpt om maximaal rendement te halen uit verwarmings- en koelinstallaties in nieuwe én bestaande gebouwen. Gebouwen worden duurzamer, de energie- en onderhoudskosten nemen fors af en het comfort verbetert. DWA heeft de afgelopen jaren veel positieve ervaringen opgedaan met het systeem. Toepassing bij opdrachtgevers leidde tot een 50% lagere energierekening, 40% CO2-besparing en optimaal werkende installaties.

Roel Vandenbulcke, CEO Hysopt: “Op technologisch vlak trekken we al even op met elkaar en ontwikkelden we samen nieuwe rekenfunctionaliteit voor WKO-systemen (Warmte/Koude-Opslag). Deze technologie samen naar de markt brengen, voelt als een logische stap.”

Hans Buitenhuis, partner bij DWA: “Gebouwsimulaties voor een optimaal ontwerp doen we al 40 jaar. Installaties zijn een ondergeschoven kind als het om simulatieberekeningen gaat. Met Hysopt maken we hierin een versnelling. En dat is hard nodig om duurzaamheid werkend te maken.”

Kant-en-klaar recept voor het optimale ontwerp

Verwarming- en koelingsinstallaties in gebouwen presteren meestal slechter dan verwacht. Dit leidt tot hogere energiekosten, meer CO2-uitstoot, lagere efficiëntie, te weinig warmte, of te veel koeling, Maar hoe komt dit? Leidingnetten die warmte of koude transporteren, zijn cruciaal voor een goed functionerende warmtepomp, wko, ketel of koelmachine. Fouten in het ontwerp, bij de uitvoering of het inregelen hebben grote gevolgen. Ruimtes komen bijvoorbeeld niet snel genoeg op temperatuur in de winter. Te groot uitgevoerde transportpompen zullen in deellast veel aan- en uitschakelen, wat schadelijk is voor de installatie. Als een stadswarmtenet slechts een gering verschil in temperatuur realiseert tussen het aangevoerde en het retourwater, geeft het onvoldoende energetisch rendement.

Al die problemen zijn te voorkomen door een leidingnet goed door te rekenen met de Hysopt-software. Bij nieuwbouw geeft de uitkomst van die berekeningen een kant-en-klaar recept voor het meest optimale ontwerp, de aanleg en de inregeling van het net. Bij bestaande gebouwen brengt het de fouten aan het licht die storingen, inefficiëntie of comfortproblemen veroorzaken.

Vooral bij complexe wko-installaties die vanuit het ontwerp niet optimaal zijn aangelegd, is veel winst te behalen. Zowel in duurzaamheid als in de portemonnee.

Impressie vanuit Hysopt

Een gebouw evolueert continu, maar de installaties evolueren zelden mee

Met Hysopt software zorgen we voor besparingen en comfortwinst, door de nieuwe installaties goed door te rekenen. Bij grote gebouwen, zoals ziekenhuizen, luchthavens, beursgebouwen en universiteiten die geregeld uitbreiden of verbouwen, ontstaan in de praktijk vaak complexe situaties. Nieuwe leidingen worden ‘vastgeplakt’ aan het bestaande net, op hoop van zegen dat de prestaties van het systeem gelijk blijven. Bij die complexiteit valt heel veel te verbeteren.

Buitenhuis: “We hebben bij RAI Amsterdam een analyse uitgevoerd met Hysopt. In combinatie met onze kennis van installaties optimaliseerden en automatiseerden we het hele warmtenet. Dat leverde een 90% pompenergie besparing op, en 50% verwarmingsenergie. Ook het comfort is duidelijk verbeterd. Expositiehallen moeten ’s avonds opgestookt worden om de volgende dag voor het publiek prettig aan te voelen. Dat gaat nu automatisch snel en goed, zonder handmatige kunstgrepen.”

Ook paste DWA het systeem toe bij een zwembad in Eindhoven bij overstap van een gasgestookte ketel  op warmtepompen. Met Hysopt is het bestaande leidingnet geanalyseerd en aangepast om het geschikt te maken voor de duurzame warmte-opwekkers. Voor een woonwijk met stadsverwarming rekende Hysopt uit dat het leidingnet met een derde van het watervolume dezelfde hoeveelheid energie kon leveren. We besparen dus niet alleen op energieconsumptie, maar ook op watergebruik, tegen een lagere operationele kost. Een win-win situatie op financieel en duurzaamheidsvlak.

Impressie vanuit Hysopt

Slimme algoritmes

Hysopt verzamelt digitale invoer als leidingloop op plattegronden, leidingdiameters, opwekking en afname van warmte en koude aan het begin en het eind van het net. Ze laten daarop een fysisch rekenmodel los dat draait in de cloud. Met behulp van slimme algoritmes wordt een ontwerpmodel gegenereerd met alle gegevens over de weerstand, pompkenmerken, benodigde druk et cetera. Bij nieuwbouw wijst het soms uit dat het leidingnet met een kleinere diameter of met kleinere pompen mogelijk is. Er wordt niet alleen gekeken naar ‘extreme situaties’, maar naar alle zogenaamde deellastsituaties. Uiteindelijk draait een installatie 95% van het jaar daarin.

Door alles goed door te rekenen is al gauw 10 tot 20% te besparen op de investeringskosten. In de bestaande bouw lopen de energie- en exploitatiekostenbesparing op van 10 tot 50%. De besparing in de nieuwbouw is per saldo wel het grootst, omdat er bij bestaande bouw eerst aanpassingen nodig zijn om de kostenreductie te bereiken.

Digital twin van warmte- en koudenetten

Buitenhuis: “In feite is Hysopt de digital twin van cv-netten en gekoeld-waterinstallaties. Als je het hele systeem eenmaal digitaal in kaart hebt, ga je het fysieke systeem erop bouwen of verbouwen en blijft het als virtuele tweeling tijdens de hele levensduur bestaan. Als je later gaat uitbreiden of wijzigingen wilt doorvoeren, kan je van tevoren uitrekenen welke invloed dat heeft op de prestaties van de installatie. Ook kun je bij storingen of problemen, makkelijker achterhalen waar die vandaan komen.” Groot voordeel is verder dat met Hysopt een volledig inregelrecept te maken valt voor de installateur. Waterzijdig inregelen wordt in de praktijk niet standaard uitgevoerd, omdat het extra tijd en geld kost. Daardoor functioneren veel gebouwen niet optimaal. Met een kant-en-klare beschrijving van de ideale regeling, tot en met de inregelstanden van de afsluiters, is deze handeling makkelijk en snel uit te voeren.

Stap verder in verduurzaming

Zowel bij nieuwbouw, in consortia, als in de bestaande bouw werken DWA en Hysopt samen om de prestaties van installaties van hun opdrachtgevers te verbeteren. Buitenhuis: “Hysopt levert de software en blijft die door-ontwikkelen. DWA maakt de digital twin voor installaties, optimaliseert en vertaalt het naar praktische uitvoering. De opdrachtgever bespaart kosten, reduceert het energieverbruik en krijgt een beter comfort. Uiteindelijk doel is om samen de verduurzaming van de gebouwde omgeving een stap verder te brengen.” VandenBulcke: “Het mooie aan DWA is dat duurzaamheid niet zomaar een los begrip is, maar een concrete actie in al hun projecten. Het besef dat we veel beter kunnen en moèten doen dan de status quo is wat onze bedrijven bindt.”

onze vestigingen
Gouda

Bezoekadres
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Routebeschrijving

Amstelveen

Bezoekadres
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Routebeschrijving

Veenendaal

Bezoekadres
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Routebeschrijving

Rijssen

Bezoekadres
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Routebeschrijving

Eindhoven

Bezoekadres
Achtseweg Zuid 159R
6e verdieping
5651 GW Eindhoven

Routebeschrijving


contact

telefoon: 088 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl