sluiten

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed: langetermijnvisie en planmatige aanpak nodig

26 april 2018

Energietransitie vormgeven

Gemeenten zijn hard aan de slag om op lokaal niveau de energietransitie vorm te geven. Belangrijk en logisch onderdeel is de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Vanuit wettelijke regelingen worden eisen gesteld aan de uit te voeren onderzoeken en energielabels (EED, EPBD) en te realiseren verbeteringen, zoals energielabel C voor kantoren in 2023.

Energieonderzoeken: zicht op besparingspotentieel

Voor verschillende gemeenten, zoals Elburg, Oldebroek, Heemskerk en Heerenveen, voerden wij energieonderzoeken uit om zicht te krijgen op het besparingspotentieel. Deze uitgevoerde onderzoeken zijn het vertrekpunt om te komen tot een structurele aanpak voor verduurzaming van de vastgoedportefeuille. Een integraal plan is nodig waarin de resultaten van de onderzoeken samengevoegd en doorvertaald worden naar een overkoepelende businesscase. Voor gemeente Oldebroek en Elburg stelden we deze integrale businesscase op, waarmee de financiële opgave – op basis waarvan de financieringsmogelijkheden – in beeld zijn gebracht. We zijn hierbij uitgegaan van de Total-Cost-of-Ownership (TCO). met als doel een optimale mix van maatregelen met een korte terugverdientijd in combinatie met langetermijninvesteringen die rendabel en financierbaar gerealiseerd kunnen worden.

Door hierbij de aansluiting te zoeken met de meerjarenonderhoudsplanningen van de gebouwen, kunnen de natuurlijke momenten zoveel mogelijk worden benut, met als resultaat:

  • een duidelijk en haalbaar gedefinieerd duurzaam einddoel voor het vastgoed;
  • uit te voeren maatregelen voor realisatie van de gedefinieerde ambitie (en eventueel een extra hogere ambitie);
  • financiële opgave en financieringsmogelijkheden hiervoor;
  • organisatievorm en inbedding in gemeentelijke organisatie;
  • rol en bijdrage van partijen;
  • tijdspad en vervolgstappen voor uitvoering en monitoring.

Door middel van dit plan ontstaat inzicht in de benodigde totaalinvestering en de dekking/financiering hiervan voor de komende jaren. In onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven.

Voor gemeente Oldebroek en Elburg is dit uitgewerkt als onderdeel van een aanpak om als hele gemeentelijke organisatie in 2025 klimaatneutraal te zijn. Momenteel werken we aan de inbedding hiervan in beleid, beheersplannen e.d. Hiermee is de uitvoering voor de komende jaren geborgd en worden ambities daadwerkelijk gerealiseerd!

contact

Wilt u meer weten over de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed? Neem dan contact op met Hans van der Heide
e-mail: heide@dwa.nl
telefoon: 06 – 202 102 20

onze vestigingen
Gouda

Bezoekadres
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Routebeschrijving

Amstelveen

Bezoekadres
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Routebeschrijving

Veenendaal

Bezoekadres
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Routebeschrijving

Rijssen

Bezoekadres
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Routebeschrijving

Eindhoven

Bezoekadres
Achtseweg Zuid 159R
6e verdieping
5651 GW Eindhoven

Routebeschrijving


contact

telefoon: 088 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl