Dashboard geeft inzicht

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil een voorbeeldrol vervullen in de reductie van de CO2-uitstoot door middel van verduurzaming van zijn vastgoedportefeuille. Het RVB laat voor alle locaties van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) onderzoeken welke energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden. DWA gaat dit onderzoek in samenwerking met Brink Management/Advies uitvoeren.

Een eerste stap naar verduurzaming is in 2017 gezet door voor vier locaties energiemaatwerkadviezen op te stellen. Nu komt de vervolgstap: het analyseren en rapporteren welke maatregelen voor alle andere inrichtingen moeten worden genomen om aan de duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen.

Per inrichting wordt het energielabel vastgesteld en aangegeven welke maatregelen kunnen worden genomen om dit te verbeteren. Een gedetailleerde kostenraming en haalbaarheidsanalyse maken hiervan onderdeel uit.

Om deze data inzichtelijk te kunnen presenteren aan verschillende stakeholders verwerken wij de gegevens in een intuïtief dashboard. Dit dashboard geeft alle benodigde informatie in één oogopslag weer, zowel op object- als op portefeuilleniveau. Daarnaast biedt het de opdrachtgever de mogelijkheid zelf ‘aan de knoppen te draaien’, om direct de effecten van verschillende potentiële maatregelen zichtbaar te hebben.

We werken met het dashboard toe naar een standaardaanpak die gebruikt kan worden voor de verduurzaming van andere gebouwen van het RVB.

Neem voor meer informatie contact op met Dick van ’t Slot, E slot@dwa.nl, T 06 – 152 488 74

Bron foto: Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)