Woningen verduurzamen in het Oostelijk havengebied

Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied (OHG) in Amsterdam wil de woningen in hun gebied verduurzamen met aandacht voor de belangen van bewoners. DWA verkent hiervoor de alternatieven. In de huidige situatie levert Nuon de warmte uit afvalverbranding en elektriciteitsopwekking. De hoeveelheid afval neemt op termijn af door de transitie naar een circulaire economie. Restwarmte die vrijkomt uit elektriciteitsopwekking met aardgas is uiteraard wel efficiënt, maar past in principe niet in de landelijke aardgasloosdoelstelling. De coöperatie denkt met de bewoners na om bijvoorbeeld als energiecoöperatie eigen duurzame warmte op te wekken en te gebruiken via een inkoppeling op het bestaande warmtenet, als dat op termijn toegankelijk is voor andere aanbieders (open warmtenetten).

In dit voorbeeld is een traditionele warmtepomp met wko (warmte- en koudeopslag), uitgebreid met het IJ als warmtebron. Zo is er in het voorjaar, zomer en najaar bij hoge oppervlaktewatertemperatuur (20 ˚C) een hogere brontemperatuur beschikbaar voor de warmtepomp. Dan is het rendement van de warmtepomp hoger. In de winter daalt de temperatuur van het IJ tot soms wel 3˚C en zou bij warmteonttrekking kunnen bevriezen. Warmte uit de bodem (12˚C) is dan gemakkelijker en zorgt voor een hoger warmtepomprendement. Aan het eind van de winter is de wko-bron afgekoeld. Dat komt doordat het Oostelijk Havengebied vooral warmte vraagt. Daarom moet de bodem geregenereerd (bodemwarmtebalans herstellen) worden voor de komende winter. Dit kan zomers door de wko-bron weer op te warmen met warmte uit het IJ.

Als het nodig is, kan het bestaande warmtenet als aanvullende warmtevoorziening dienen. De bewoners kunnen mogelijk deelnemen aan de energiecoöperatie en bij een aantrekkelijke businesscase verdienen aan hun eigen duurzaamheid!​

contact