Woningen verduurzamen in het Oostelijk havengebied

warmte uit de buitenlucht

Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied (OHG) in Amsterdam wil de woningen in hun gebied verduurzamen met aandacht voor de belangen van bewoners. DWA verkent hiervoor de alternatieven. In de huidige situatie levert Nuon de warmte uit afvalverbranding en elektriciteitsopwekking. De hoeveelheid afval neemt op termijn af door de transitie naar een circulaire economie. Restwarmte die vrijkomt uit elektriciteitsopwekking met aardgas is uiteraard wel efficiënt, maar past in principe niet in de landelijke aardgasloosdoelstelling. De coöperatie denkt met de bewoners na om bijvoorbeeld als energiecoöperatie eigen duurzame warmte op te wekken en te gebruiken via een inkoppeling op het bestaande warmtenet, als dat op termijn toegankelijk is voor andere aanbieders (open warmtenetten).

In dit voorbeeld wordt warmte uit de buitenlucht via een warmtepomp (zie filmpje voor de werking) op hoge temperatuur toegevoegd aan het warmtenet. In de buitenlucht is altijd warmte aanwezig, ook als het in de winter buiten koud is. Het rendement van de warmtepomp wordt wel lager als het temperatuurverschil tussen de buitenlucht en het warmtenet toeneemt. Warmte uit buitenlucht is vooral in het voor- en najaar energetisch aantrekkelijk.

Als het nodig is, kan het bestaande warmtenet als aanvullende warmtevoorziening dienen. De bewoners kunnen mogelijk deelnemen aan de energiecoöperatie en bij een aantrekkelijke businesscase verdienen aan hun eigen duurzaamheid!​