sluiten

Warmte uit het IJ

21 juni 2018 | Deel 1

Woningen verduurzamen in het Oostelijk havengebied

Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied (OHG) in Amsterdam wil de woningen in hun gebied verduurzamen met aandacht voor de belangen van bewoners. DWA verkent hiervoor de alternatieven.

Klimaatdoelstelling

In de huidige situatie levert Nuon de warmte uit afvalverbranding en elektriciteitsopwekking. De hoeveelheid afval neemt op termijn af door de transitie naar een circulaire economie. Restwarmte die vrijkomt uit elektriciteitsopwekking met aardgas is uiteraard wel efficiënt, maar past in principe niet in de landelijke aardgasloosdoelstelling.

Inkoppeling bestaande warmtenet

De coöperatie denkt met de bewoners na om bijvoorbeeld als energiecoöperatie eigen duurzame warmte op te wekken en te gebruiken via een inkoppeling op het bestaande warmtenet, als dat op termijn toegankelijk is voor andere aanbieders (open warmtenetten).

Warmte onttrokken aan het IJ

In dit alternatief wordt er warmte op lage temperatuur onttrokken aan het IJ en via een warmtepomp (filmpje: werking) op hoge temperatuur toegevoerd aan het warmtenet. Met deze warmtepomp kunnen vier delen warmte geleverd worden met één deel (duurzame) elektriciteit. Zo kan 100% duurzame warmte worden geleverd. Op momenten dat het IJ-water te koud is, , kan het bestaande warmtenet als aanvullende warmtevoorziening dienen. Bij een aantrekkelijke businesscase kunnen de bewoners deelnemen aan de energiecoöperatie, en zo verdienen aan hun eigen duurzaamheid!

contact

Neem voor meer informatie contact op met het Oostelijk havengebied: duurzaam@buurtcooperatieohg.nl

of

Rik Altena: altena@dwa.nl
06 – 519 862 95

onze vestigingen
Gouda

Bezoekadres
Harderwijkweg 7
2803 PW GOUDA

Routebeschrijving

Postadres
Postbus 2073
2800 BE GOUDA

Veenendaal

Bezoekadres
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Routebeschrijving

Postadres
Postbus 140
6710 BC Ede

Rijssen

Bezoekadres
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Routebeschrijving

Postadres
Postbus 136
7460 AC Rijssen


contact

telefoon: 088 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl