sluiten

Warmteconvenant getekend, Stadsbatterij in werking gesteld

24 oktober 2023

DWA: bijdrage in het programma EnergieRijk Den Haag

Tijdens een feestelijke viering in aanwezigheid van demissionair staatssecretaris Heijnen, gedeputeerde Rijkaart en wethouder Kapteijns van Den Haag zijn op 24 oktober het Warmteconvenant met Eneco getekend en is de Stadsbatterij in werking gesteld.

Op 24 oktober ondertekenden meerdere grote (semi-)publieke en private vastgoedeigenaren met Eneco een samenwerkingsovereenkomst om samen het warmtenet in het centrumgebied van Den Haag verder te verduurzamen.

Met een videoboodschap van minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie en in aanwezigheid van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijen, gedeputeerde Rijkaart van de provincie Zuid-Holland en wethouder Kapteijns van de gemeente Den Haag zal ook de Stadsbatterij in werking worden gesteld. Met de Stadsbatterij kan ervaring worden opgedaan met het gebruik van accu’s om zo het overvolle elektriciteitsnet in stedelijk gebied te ontlasten.

Warmteconvenant: samenwerken om verduurzaming mogelijk te maken

Met het ondertekenen van het Warmteconvenant zetten Rijksvastgoedbedrijf, provincie Zuid-Holland, BAM, Unie van Waterschappen, Nationale Politie, en Haaglanden Medisch Centrum samen met Eneco een volgende stap op de weg om het stadsverwarmingsnet in Den Haag verder te verduurzamen. Zij zullen kennis over verduurzamingsmaatregelen en initiatieven gaan uitwisselen en concrete maatregelen nemen, zoals het testen van de impact van temperatuurverlaging bij alle gebouwen van de partners. Eerste onderzoeksresultaten geven aan dat ook met een lagere aanvoertemperatuur van het stadsverwarmingsnet de gebruikers een comfortabele werkplek blijven ervaren, met minder energiegebruik en minder CO2-uitstoot tot gevolg.

Minister voor Energie en Klimaat Rob Jetten:
“Met het tekenen van dit warmteconvenant bereiken we een nieuwe mijlpaal. Hierdoor kunnen we samen een volgende stap zetten naar een verdere verduurzaming van het stadsverwarmingsnet in Den Haag.”

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen:
“We weten allemaal dat we werk moeten maken van de energietransitie. Het is daarin belangrijk dat we als Rijk in de praktijk brengen wat wij van anderen verlangen. Met dit Warmteconvenant werken we aan de verduurzaming van onze overheidsgebouwen. Dat brengt ons weer een stap dichterbij om in 2030 een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering te hebben.”

Elektriciteitsnet ontlasten met de Stadsbatterij

Als gevolg van de verdere elektrificatie van de gebouwde omgeving is krapte ontstaan op het elektriciteitsnet. Daarom is het belangrijk dat kennis wordt opgedaan met het opslaan en onttrekken van elektriciteit met behulp van batterijen. Met de Stadsbatterij kan duurzame energie worden gebruikt op andere momenten dan deze worden opgewekt, kan elektriciteit worden geladen wanneer deze ruim – dus goedkoop – voorhanden is, bijvoorbeeld bij veel wind of overvloedige zonneschijn. Daarnaast worden pieken en dalen in het lokale elektriciteitsnet met de Stadsbatterij opgevangen en wordt het net daarmee ontlast. En op de wat langere termijn zouden batterijen zoals de Stadsbatterij ingezet kunnen worden in zogenaamde Smart Grids.

Met de ingebruikname van de Stadsbatterij wordt ervaring opgedaan met energieopslag in de stad. De batterij is geplaatst in de onderdoorgang van Rijnstraat 8 en verzorgt (deels) de elektriciteitsvoorziening van het kantoorgebouw van het Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Buitenlandse Zaken en COA, IND en Dienst Terugkeer en Vertrek.

Minister voor Energie en Klimaat Rob Jetten:
“De Stadsbatterij stelt ons in staat om in het centrum van onze hofstad te leren hoe deze manier van energie opslaan precies werkt voor het gebruik in ons vastgoed.”

De Stadsbatterij is een initiatief van EnergieRijk Den Haag en is tot stand gekomen met medewerking van Ateps, BAM, Invesis, Troef Energy en het Rijksvastgoedbedrijf.

Energierijk Den Haag Warmtewisseling B20-B30

Foto’s: ©RVB, Bas Kijzers.

Rik Altena, senior adviseur bij DWA en EnergieRijk Den Haag: “Het Convenant en de Stadsbatterij zijn twee grote stappen vooruit in de verduurzaming van Den Haag. Heel trots om sinds 2020 onderdeel te zijn van het programma EnergieRijk Den Haag. Al jaren werken Het Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Den Haag, provincie Zuid Holland en het consortium Motion2040+, bestaande uit Adviesbureau DWA, Rebel, TwynstraGudde en Witteveen+Bos, samen om vóór 2040 ruim 30 overheidsgebouwen energieneutraal te maken. Het programma gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak, waarbij herhaalbaarheid en schaalbaarheid centraal staan. Verder worden er  leerlessen via handreikingen en leergangen gedeeld.”

Koppeling tussen twee rijksgebouwen zorgt voor energie-uitwisseling

Er is in 2023 ook nog een andere concrete stap gezet met een wko-koppeling tussen twee rijksgebouwen waarmee Bezuidenhoutseweg B20 duurzame koude krijgt om te koelen en B30 de bruikbare warmte laadt in haar warmte- en koudeopslag (wko) in de bodem. Koude gaat heen, warmte weer terug. De gebouwen op de Bezuidenhoutseweg B20 en B30 zijn nu energiezuiniger door energie te delen en gebruiken schone energiebronnen, besparen geld en we leren van de samenwerking.

Meer informatie

Hoe kun je gebiedsgericht verduurzamen? De Trias Territoria helpt Energierijk Den Haag bij het maken van die afwegingen naar klimaatneutrale gebouwen in 2040. Lees het artikel.

Lees hier meer informatie over wat er komt kijken bij de warmtetransitie en warmtenetten.

onze vestigingen
Gouda

Bezoekadres
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Routebeschrijving

Amstelveen

Bezoekadres
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Routebeschrijving

Veenendaal

Bezoekadres
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Routebeschrijving

Rijssen

Bezoekadres
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Routebeschrijving

Eindhoven

Bezoekadres
Achtseweg Zuid 159R
6e verdieping
5651 GW Eindhoven

Routebeschrijving


contact

telefoon: 088 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl