Diep geothermieproject: boring 4.000 meter

Diep geothermieproject: boring 4.000 meter

Om de duurzame ambities van ‘Rutte III’ waar te maken, zijn op lokaal niveau gedurfde initiatieven nodig. Knelpunten in de financiering zijn daarvan een belangrijke reden. Er zijn genoeg potjes en regelingen beschikbaar, maar niet iedereen kent ze en de procedures zijn vaak ingewikkeld. Financieringsadvies en -ondersteuning kan helpen om duurzame initiatieven realiseerbaar te maken. Het baanbrekende project Trias Westland is daarvan een goed voorbeeld. Het eerste diepe geothermieproject in Nederland was nooit van de grond gekomen zonder inzet van de juiste financieringsinstrumenten en de procedures die daaraan verbonden zijn.

Schat aan informatie

Hier werd voor het eerst op 4.000 meter diepte aardwarmte aangeboord. Echter blijken de Trias-zanden op 4.000 meter diepte niet geschikt voor rendabele warmtewinning. Daardoor gaat Trias Westland een geothermieproject realiseren op circa 2,5 kilometer diepte. Dit is de Onder Krijtlaag waaruit ook de andere Westlandse geothermieprojecten tot op heden warmte winnen. De Onder Krijtlaag – en meer specifiek het Delftzandsteen – is juist zeer geschikt voor aardwarmteprojecten. Dit scenario, op 2.500 meter diepte, is waarschijnlijk zelfs beter dan oorspronkelijk gedacht.

Aardwarmte: kassen verwarmen

Met deze aardwarmte gaan Westlandse tuinbouwbedrijven straks op een duurzame manier hun kassen verwarmen. Bogers: “Omdat men hier voor het eerst tot 4.000 meter diepte heeft geboord en  – normaal gaat geothermie tot een diepte van 2.500 meter – is het een project met veel onzekerheden en hoge investeringen vooraf. Voor reguliere marktpartijen is zo’n project te riskant.  Door gebruik te maken van verschillende regelingen is het project financierbaar geworden. Voor dit project is een waaier van financieringsinstrumenten ingezet om deze eerste boring tot deze diepte te realiseren. Daarmee hadden de initiatiefnemers voldoende comfort om te willen investeren aan de voorkant en kregen ze ook banken mee. Achteraf is gebleken dat een aardwarmteproject op 4.000 meter diepte niet haalbaar is. Innovatief aan dit project is dat nu een gedeelte van de geboorde put gebruikt wordt voor een aardwarmteproject op 2.500 meter diepte.”

Uitvoering subsidieregelingen

DWA blijft de komende tijd betrokken bij Trias Westland, als dienstverlener bij de uitvoering van de subsidieregelingen. Want de ‘rompslomp’ houdt zeker niet op bij de toezegging van de gelden, legt de adviseur van DWA uit. “Een financieringsadviestraject bestaat uit drie fasen. De aanvraag, de uitvoering en de verantwoording. Bij alle drie zijn we Trias Westland van dienst. Veel partijen focussen met name op de eerste fase. Ze zoeken naar geschikte en beschikbare regelingen, maar hebben minder aandacht voor de stappen erna. De goedkeuring van een financieringsinstrument is echter pas definitief als je ook de laatste stap hebt doorlopen, die van de verantwoording. Vooral Europese regelingen zijn heel strak ingeregeld. Bij het aangaan van een financiering, krijg je een overeenkomst van soms 60 pagina’s. Het valt niet mee voor de uitvoerende partij om al die regels tijdens het proces steeds scherp te houden. Je moet rapportages uitvoeren van het procesverloop en de uitgaven. Afwijkingen moet je afstemmen met de verstrekkers en kunnen verantwoorden binnen de voorwaarden. Anders is het risico dat aan het eind van de rit het werkelijke bedrag dat wordt uitgekeerd lager is of helemaal wordt afgewezen. Het proces vereist veel communicatie, administratie, accuratesse en discipline. Aan de voorkant maak je helder hoe je dat gaat organiseren zodat je bij stap drie alle gegevens voor de verantwoording op orde hebt.”

Dit gebeurt altijd in samenspraak met de partij die de regeling benut, want die blijft uiteindelijk verantwoordelijk. De adviseur biedt inhoudelijke en administratieve ondersteuning, zodat de gebruiker de lasten ervan niet hoeft te dragen tijdens de drie trajectfases. De meerwaarde van een adviestraject is dus samengevat dat de adviseur al de regelingen overziet, deze slim combineert en correct benut en administreert. Dat maakt projecten realiseerbaar en ontlast de opdrachtgevers bij de bewaking en het managen van al deze regelingen.

Credits: Annelies van ’t Hul