Toetsen en borgen van prestaties door monitoring

WoonInvest is een actieve woningcorporatie met circa 8.700 woningen in de regio Haaglanden. WoonInvest is dé volkshuisvester in Leidschendam-Voorburg en is daarnaast ook actief in Den Haag. De focus van de organisatie ligt op de betaalbaarheid van het wonen, op huisvesting van zorgbehoevenden en ouderen en op duurzaamheid.

DWA is bij WoonInvest actief als project- en contractmanager renovatie en onderhoud installaties en vastgoed. Ook adviseert DWA op het gebied van wet- en regelgeving (legionellabeheer en warmtewet) en het oplossen van klimaatklachten. DWA toetst en borgt de te behalen prestaties met behulp van een monitoringstool.