sluiten

Data, het goud binnen de gezondheidszorg

Sanne Schepens | 17 september 2018

De mogelijkheden bij integratie van zorgdomotica en ECD

Regelmatig lees ik artikelen over de potentie van de integratie van het zorgdomoticasysteem en het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Ik verbaas me hoe weinig hiermee gedaan wordt in de praktijk. Daarom neem ik je graag mee in mijn zoektocht. Waarom is dit een belangrijke stap voor de toekomst van de zorg? Wat wordt wel gedaan op dit gebied? Wat is de meerwaarde van deze integratie en wat zijn de eerste stappen om dit te realiseren?

Data, het nieuwe goud binnen de gezondheidszorg

Eind 2015 maakt Zembla een dubbele uitzending over “data het nieuwe goud”. Gericht op de commerciële industrie, maar zeker te generaliseren naar de zorgsector. Ook in de zorgsector is sprake van veel data, die gebruikt kan worden als alle data geïntegreerd wordt. Stel je voor dat je alle gegevens van je smartwatch, gegevens in het ziekenhuis, van je huisarts en therapeuten via kunstmatige intelligentie geanalyseerd worden. Risico’s op bepaalde aandoeningen worden dan vroegtijdig gesignaleerd en kunnen behandeld worden voordat ze tot klachten leiden. Misschien een eng idee dat er zo veel over je bekend kan zijn op één plek, maar ook een grote sprong in verbetering van de gezondheidszorg. Dit is echter nog geen realiteit. De verbazing is juist dat de gegevens die nu bij dezélfde zorginstelling bekend zijn, niet geïntegreerd worden. Denk hierbij aan het zorgdomoticasysteem en het ECD. Een goede eerste stap is de mogelijkheden te benutten van de aanwezige data binnen de zorginstelling.

Wat wordt al wel gedaan

In december 2016 bracht Vilans een rapportage uit over de tussenstand voor een integraal zorgsysteem. Hun conclusie was dat zowel de zorgaanbieders als leveranciers de potentie zagen van het integreren van het zorgdomoticasysteem met het ECD. Echter ligt een grote uitdaging in het realiseren van de koppeling en het vereiste maatwerk. De business case voor leveranciers is (nog) niet rond te krijgen. Vilans riep de markt op om hiermee aan de slag te gaan. Eind april sprak ik hierover met diverse leveranciers van zorgdomoticasystemen en ECD systemen op de Zorg&ICT beurs. Hier bleek dat standaarden nog steeds ontbreken en integraties nog zeer beperkt worden uitgevoerd. De behoefte is duidelijk, alleen de actie blijft uit. Op enkele initiatieven in koppelingen of integratie na.

Koppeling: de gegevens van het ECD en zorgdomoticasysteem worden in hetzelfde platform weergegeven, alleen kunnen de gegevens niet in hetzelfde systeem geïnterpreteerd of aangepast worden. Als je het ECD opent, staan hier ook de gegevens van het zorgdomoticasysteem. Als je meer informatie wilt, opent automatisch het zorgdomoticasysteem zich. Handig dat alle informatie bij elkaar staat, eenvoudig te realiseren, maar zeer beperkte tijdswinst voor de zorgmedewerker.

Integratie: het ECD en zorgdomoticasysteem geven elkaar opdrachten. Geef je in het ECD iets aan, dan vindt automatisch aanpassing plaats in het zorgdomoticasysteem. Een kostbaardere oplossing, want bij iedere wijziging moet de koppeling weer aangepast worden (denk aan een update). Dit levert wel een grote tijdswinst op voor de zorgmedewerker.

Een koppeling wordt al regelmatig toegepast. Een integratie is nog uitzonderlijk. De heer Medicom en Simac geven beide aan een integratie te hebben, alleen nog niet in gebruik bij een klant. Een van de weinige voorbeelden waar het wel actief gebruikt wordt is via de integratie van cVitals (thuismeten van FocusCura) en HiX (ECD) via het Zorgplatform. Het grootste probleem is dat iedere leverancier andere standaarden hanteert, waardoor de integraties niet universeel zijn en hierdoor erg kostbaar.

Medmij is opgericht om de integratie in algemene zin te versnellen. Zij zijn gesubsidieerd vanuit de overheid om een afsprakenstelsel te realiseren met technische standaarden en juridische richtlijnen voor het koppelen van systemen. Helaas geven zij aan dat een standaard voor een dergelijke integratie nog ongeveer 10 jaar op zich zal laten wachten. Daar wil ik niet op wachten!

Waar liggen kansen

Met het oog op de toekomst ontkomen we er niet aan om de data die een zorginstelling bezit effectiever te gaan gebruiken. Een eerste stap is de integratie van de systemen die een zorginstelling al gebruikt, dus een integratie tussen het ECD en zorgdomoticasysteem.

Enkele praktische voorbeelden:

  • Verkorting aanmeldproces sensoren: als tijdens het bespreken van het zorgplan blijkt dat er een sensor ingezet moet worden, zou je dit direct in het ECD kunnen aangeven. Dit scheelt administratieve handelingen. Uiteraard moet de sensor nog wel opgehangen en gekoppeld worden aan de bewoner.
  • Integratie van meldingen in het zorgdomoticasysteem: wanneer deze automatisch in het ECD geïntegreerd worden, ontstaat vanuit het ECD een overzichtelijk beeld van iedere bewoner. Zo zie je meteen als een bewoner onrustig heeft geslapen. Rapporteren hierover is dan niet meer nodig of zeer beperkt.
  • Kunstmatige intelligentie: het aantal loze meldingen neemt af omdat het systeem gegevens vanuit de leefstijlmonitoring en slimme sensoren analyseert en interpreteert.

En nu?

Ook vanuit mijn opdrachtgevers komt er steeds meer vraag naar uitwerking van de integratie tussen het zorgdomoticasysteem en ECD. Daarom gaan wij de eerste stappen zetten met de geïnteresseerde zorgorganisaties om de belangrijkste praktijkvoorbeelden uit te werken. Werk je bij een zorgorganisatie en zien jullie ook de mogelijkheden van de koppeling tussen het ECD en zorgdomoticasysteem? Dan kom ik graag met je in contact. Zo kunnen we de krachten bundelen en met een aantal duidelijke cases de markt gaan benaderen om de integratie te bewerkstelligen. Doe je ook mee?

Benieuwd welke mogelijkheden ik nog meer zie vanuit de technologie, lees dan ook mijn andere blog over zorgtechnologie.

contact

Wilt u meer weten over technologie in de zorg, domotica of facilitronica? Neem dan contact op met:
Sanne Schepens
e-mail: sanne.schepens@dwa.nl
telefoon: 06 – 116 899 15

Sanne Schepens

onze vestigingen
Gouda

Bezoekadres
Harderwijkweg 7
2803 PW GOUDA

Routebeschrijving

Postadres
Postbus 2073
2800 BE GOUDA

Veenendaal

Bezoekadres
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Routebeschrijving

Postadres
Postbus 140
6710 BC Ede

Rijssen

Bezoekadres
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Routebeschrijving

Postadres
Postbus 136
7460 AC Rijssen


contact

telefoon: 088 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl