sluiten

Het subsidiebos: een woud van kansen

Michiel Berntsen | 12 april 2021

Subsidies in de warmtetransitie

Halverwege januari ontvingen alle gemeenten in Nederland twee brieven over de stand van zaken van het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. In een van de brieven werden de ‘usual suspects’ behandeld: zaken zoals de gemeentelijke regierol, duurzame gassen die op korte termijn (lees: voor 2030) niet op grote schaal beschikbaar zijn voor de gebouwde omgeving, en de blijvende zorg over de betaalbaarheid van de warmtetransitie. Er zijn allerlei instrumenten beschikbaar voor gemeenten, en de vraag is dan vooral of je dat ziet als een half leeg of een half vol glas.

Het subsidiebos is groot en dynamisch

Een tweede brief van de minister was een helder overzicht van beschikbare financieringsmiddelen en subsidieregelingen voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving op nationaal niveau. Het is op zich niet gek dat veel regelingen bestemd zijn voor woningcorporaties, zakelijke verhuurders of VvE’s. Woningcorporaties zijn immers gebombardeerd tot ‘startmotor’ van de warmtetransitie, en deze branche kent een aantal professionele spelers, aangevoerd door Aedes. Echter, ook voor een goed ingevoerde professional blijft het toch een beetje een zoektocht door het woud van regelingen. Regelingen worden bovendien elk jaar aangepast, zodat innovatie wordt gestimuleerd en technieken daarmee marktrijp(er) worden. Het subsidiebos is dynamisch. Kijk alleen al naar de verbreding van de SDE++ in de laatste jaren, tegenwoordig Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie genoemd. Een belangrijke vraag blijft: wat zijn de mogelijkheden voor de gewone burger in uw gemeente die aan de slag wil met z’n eigen woning?

Subsidies: inzetten op energiebesparing

De belangrijkste subsidieregeling voor particulieren, of eigenaar-bewoners zoals deze groep ook wordt omschreven, is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Voorheen kon deze groep terecht bij de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). De regeling sloot per 1 januari 2021 en werd min of meer opgenomen in de ISDE, die zich nu onder meer richt op isoleren. Met de ISDE kan je ook subsidie aanvragen voor een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet. Nu steeds duidelijker wordt dat 1,5 miljoen aardgasvrije gebouwen in 2030 een lastig verhaal wordt, en de nadruk steeds meer op isolatieprogramma’s komt te liggen, doet de overheid er goed aan om financieringsprogramma’s en subsidieregelingen te ontwikkelen die specifiek gericht zijn op isolatie.

Welke regelingen zijn er nog meer op nationaal niveau? Particulieren kunnen gebruik maken van de Energiebespaarlening. Hiermee kan je tegen aantrekkelijke voorwaarden lenen om je woning te verduurzamen. Over de regeling Stimulering Aardgasvrije Koopwoningen (een afgeleide van de regeling Stimulering Aardgasvrije Huurwoningen voor corporaties) is nog weinig bekend. De regeling stimuleert het aansluiten van bestaande woningen op een warmtenet.

Er zijn ook tal van regionale financierings- en subsidieregelingen. Locatie is daarbij van belang. Sommige provincies zijn net wat ambitieuzer. De provincie Overijssel heeft bijvoorbeeld veel regelingen op het gebied van duurzaamheid met een focus op lokale initiatieven en/of bewoners die zich verenigen in een collectief. Ook de provincie Noord-Holland kondigde vorige week een nieuwe regeling aan voor collectieve duurzaamheidsinitiatieven door burgers. Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen van regionale regelingen.

Verleiden met financieringsmogelijkheden

Er zijn dus best wel wat regelingen voor woningeigenaren, waarbij de mogelijkheden per provincie kunnen verschillen. Toch kan de rijksoverheid er nog best een tandje bijzetten om de eigenaar-bewoners te verleiden tot verduurzaming van de eigen woning met aanvullende financieringsregelingen. Wat dat betreft was het integreren van de SEEH in de ISDE een stap in de juiste richting. De ISDE is daarmee een stuk completer geworden.

Al met al liggen er kansen als gemeenten de weg door het woud van subsidies weten en hun inwoners op een duidelijke manier weten te informeren over de mogelijkheden om betaalbaar te starten met het verduurzamen van hun woning. Wijs uw bewoners op de kracht van samenwerken, verenig enthousiastelingen, kies als gemeente je rol en handel daarnaar. Bied duidelijkheid over relevante subsidie- en financieringsregelingen op uw website. Er is heel veel mogelijk en ik vertel je graag meer!

contact

Wilt u meer weten over subsidies en regelingen rondom de energietransitie? Neem dan contact op met:
Michiel Berntsen
e-mail: michiel.berntsen@dwa.nl
telefoon: 06 – 271 957 90

onze vestigingen
Gouda

Bezoekadres
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Routebeschrijving

Amstelveen

Bezoekadres
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Routebeschrijving

Veenendaal

Bezoekadres
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Routebeschrijving

Rijssen

Bezoekadres
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Routebeschrijving

Eindhoven

Bezoekadres
Achtseweg Zuid 159R
6e verdieping
5651 GW Eindhoven

Routebeschrijving


contact

telefoon: 088 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl