De bouwkolom is volop bezig met BIM, zo veel is bekend. Hierdoor zijn we in staat om ‘clashvrije’ modellen te maken en beter samen te werken. Dat is allemaal prachtig, maar krijgen we hiermee het gewenste gebouw?

BIM-protocollen liggen aan de basis van steeds meer bouwprojecten en in dat licht krijgt de BIM-basis ILS (informatieleveringsspecificatie) steeds meer voet aan de grond. Ook wordt het principe van Open BIM meer en meer geadopteerd en worden modellen steeds vaker uitgewisseld en gecommuniceerd door middel van IFC. Clashsessies worden georganiseerd en ‘harde’ clashes tussen de verschillende disciplines worden opgespoord. Het hoogst haalbare resultaat is een clashvrij geometrisch model met NLsfb-codering dat is ontdaan van fouten en ‘botsingen’.

Gewenst gebouw

Klinkt goed, maar de centrale vraag is of opdrachtgevers hiermee ook het gewenste gebouw krijgen. En wat is een ‘gewenst gebouw’ eigenlijk? Een gewenst gebouw is in essentie een gebouw waarvan het ontwerp is afgestemd op de behoefte en wensen van een opdrachtgever. Een goed ontwerp creëert meerwaarde voor onder andere het comfort, de productiviteit en gezondheid van de gebruikers en heeft een lage impact op het milieu in termen van energieverbruik en -kosten, CO2 en materiaalgebruik. Een goed ontwerp moet informatie en metadata bevatten die ertoe doet en kan ‘meereizen’ naar de exploitatiefase. Die informatie en data moet uiteraard gevalideerd zijn op vooraf vastgestelde criteria om te komen tot bijvoorbeeld een goed comfort.

Ik geef een voorbeeld: Het is vrij aannemelijk dat iets wordt uitgevoerd zoals is bedacht en afgesproken. We moeten er daarom voor zorgen dat het uitvoeringsmodel (met voortschrijdend inzicht) overeen komt met het ontwerpmodel. Nog concreter; kunnen we zorgen dat de opgetelde luchthoeveelheden van luchtroosters per ruimte (uitvoeringsmodel) overeen komt met de ventilatieberekening en comfortsimulatie (ontwerpmodel)?

De vraag stellen is hem beantwoorden. Het begin is er, maar we zijn er nog niet. Een goed BIM-proces zorgt ervoor dat diverse stakeholders in de juiste fase op de juiste plek beschikken over de voor hen benodigde informatie. Vanaf dat moment zijn we toe aan de Next Level Checking en clash detections. Zo kunnen we sturen op de juiste informatie en een digitaal replica creëren van het daadwerkelijke bouwwerk.

Deze blog is eerder gepubliceerd op het Nationaal Bim Platform.

contact

Wilt u meer weten over BIM en hoe DWA de tool gebruikt? Neem dan contact op met Pieter Willem Roozenboom
e-mail: roozenboom@dwa.nl
telefoon: 088 – 163 53 38

Pieter Willem Roozenboom