sluiten

Starten met de warmtetransitie? Begin bij je eigen gebouwen

Hans van der Heide | 25 april 2019

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Eind 2021 hebben alle gemeenten een Transitievisie Warmte gereed, zo is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Gemeenten krijgen de regie in wanneer welke wijken van het aardgas afgaan. In de Transitievisie Warmte legt elke gemeente hiervoor een (realistisch) tijdspad vast. Een zoektocht waar veel gemeenten nu druk mee zijn binnen de warmtetransitie. Focus niet alleen daarop. Er liggen ook kansen bij het verduurzamen van de eigen gebouwenvoorraad. Het rendement is hoog en zo’n traject is relatief eenvoudig te realiseren. Dat neemt niet weg dat  ‘los van het aardgas’ ook noodzakelijk is. Maar een goede zet is: begin bij jezelf.

 ‘Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed ‘ kunnen gemeenten direct zelf oppakken. Hier is een groot besparingspotentieel aanwezig. Bij het verduurzamen van een gebouw krijgt de gemeente te maken met de huidige wet- en regelgeving en het doel dat Nederland zich gesteld heeft om een CO2- arme samenleving te hebben in 2050. Hoe pak je dat aan? Door de combinatie van wettelijke regelingen (EED en EPBD) en het definiëren van een langetermijnbeleid, kan de gemeente planmatig werken aan de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Hierdoor is een integrale aanpak mogelijk.

Heldere visie
In de afgelopen jaren hebben we gemeenten begeleid bij de verduurzaming van hun vastgoedportefeuille. Projecten hebben ons geleerd dat het belangrijk is een heldere visie te hebben op hoe de gebouwenvoorraad er op de langere termijn uit moet gaan zien. Welke gebouwen houden wij in ieder geval in bezit (strategische panden) en welke gebouwen stoten we af? Welk ambitieniveau is realiseerbaar en hoe borgen we de uitvoering hiervan? Wanneer nemen we een besluit over de resterende panden?

De exploitatiegedachte
Deze visie vormt de basis om te komen tot een integrale langetermijnaanpak voor verduurzaming vanuit de exploitatiegedachte (Total Cost of Ownership).
Centraal hierin staat welke maatregelen toepasbaar zijn en welk ambitieniveau hierbij realiseerbaar is. Door niet te focussen op terugverdientijd maar op de total-cost-of-ownership kan gezocht worden naar een optimale mix van maatregelen met een korte terugverdientijd in combinatie met lange termijninvesteringen die rendabel en financierbaar gerealiseerd kunnen worden. Door hierbij de aansluiting te zoeken met de meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP’s) van de gebouwen worden de natuurlijke momenten zoveel mogelijk benut.

Betrek de omgeving
Maar vooral….betrek de omgeving waarin de gebouwen staan! Welke gebouwen staan er in de directe omgeving, welke kansen zijn er voor de uitwisseling van energie en/of voor de realisatie van een gezamenlijke energievoorziening? De verduurzaming van het gebouw wordt daarmee het vertrekpunt voor de warmtetransitie in de wijk! Door bundeling van vraag en aanbod ontstaat bovendien een positievere business case en is het een initiatief van de hele wijk

Samen doen!
Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed is een onderdeel. Zoeken naar  slimme oplossingen en samenwerkingsvormen is essentieel om de grote opgave te doen slagen. Laten we daarom de mogelijkheden benutten door opgaves te combineren die tot een win-winsituatie leiden. Hebt u een andere visie hierop of wilt u eens sparren? Reageer gerust!

Wij adviseren gemeenten bij de verduurzaming van hun vastgoedportefeuille.
Zij hebben de ambitie gesteld om in 2050 gebouwen volledig aardgasvrij en klimaatneutraal te hebben.

contact

Wilt u meer weten over het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en een gedegen plan? Neem contact op met:
Hans van der Heide
e-mail: heide@dwa.nl
telefoon: 06 – 202 102 20

onze vestigingen
Gouda

Bezoekadres
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Routebeschrijving

Amstelveen

Bezoekadres
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Routebeschrijving

Veenendaal

Bezoekadres
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Routebeschrijving

Rijssen

Bezoekadres
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Routebeschrijving

Eindhoven

Bezoekadres
Achtseweg Zuid 159R
6e verdieping
5651 GW Eindhoven

Routebeschrijving


contact

telefoon: 088 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl