sluiten

Transitievisie Warmte Brummen: mooie kans op een collectief warmtesysteem

Michiel Berntsen | 23 februari 2022

Eind 2021 stelde de gemeenteraad van Brummen de Transitievisie Warmte vast. Een beleidsdocument dat de eerste contouren geeft over de aanpak van de warmtetransitie, zoals het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving in de gemeente. Vanaf 2020 werken gemeente, woningcorporatie Veluwonen, waterschap Vallei en Veluwe, netbeheerder Liander en de bewoners aan de door alle betrokken partners gedragen warmtevisie die de komende jaren richting geeft aan de warmtetransitie in Brummen. DWA was als projectleider verantwoordelijk voor de analyse van kansrijke warmtebronnen, het organiseren en leiden van meerdere bewoner- en partnersessies en het opstellen van het rapport.

Gemeente Brummen zet in op meerdere duurzame technieken om de warmtetransitie invulling te geven. De combinatie van mogelijke restwarmtebenutting en bewonersparticipatie door samenwerking met lokale ambassadeurs zorgde voor een geslaagde aanpak mét draagvlak vanuit de gemeente en bewoners.

Restwarmte vanuit de industrie benutten

Te beginnen met de papierindustrie in Eerbeek. In het dorp Eerbeek zijn een aantal grote papierfabrieken gevestigd. Het productieproces in de fabrieken levert veel restwarmte op. Dit biedt een kans voor een collectief warmtesysteem voor woningen en gebouwen in de kern van Eerbeek. Een bijkomend voordeel is de gunstige (nabije) ligging van de fabrieken ten opzichte van de woonkern van Eerbeek. Dit is cruciaal voor een financieel haalbare businesscase bij de ontwikkeling van een warmtenet. Gemeente Brummen geeft met het vaststellen van de warmtevisie een duidelijk signaal om de mogelijkheden voor een warmtenet op restwarmte in Eerbeek een vervolg te geven en nader te verkennen.

Samenwerken met bewonersinitiatief in de wijk

Een tweede kans doet zich voor in het bewonersinitiatief in de wijk Wilhelminapark waar actieve bewoners al in 2018 zelf aan de slag zijn gegaan met de warmtetransitie. Deze enthousiastelingen zijn gefaciliteerd en gestimuleerd om hun ‘energie’ en enthousiasme over te brengen op medebewoners. Gemeente Brummen stimuleerde door de samenwerking met deze ambassadeurs het op gang komen van bewonersparticipatie (meedenken-meedoen-meewerken door én voor bewoners).

Warmte uit oppervlaktewater

Dan is er de IJssel die langs gemeente Brummen stroomt. Het winnen van warmte uit het oppervlaktewater van de IJssel biedt in de toekomst kansen voor de kern van Brummen. Daarbij kan men leren van andere aquathermieprojecten, zoals in Zutphen waar de IJssel als warmtebron wordt gebruikt. Er zit enorm veel warmtepotentie in de IJssel; de gemeente wil in de toekomst verkennen welke rol aquathermie kan spelen in de warmtetransitie.

Michiel Berntsen, DWA: “Ik heb genoten van het samenspel met de gemeente en de relevante partners. Dat is bovendien cruciaal voor een breed gedragen warmtevisie, iets wat zeker gelukt is in Brummen.”

Gemeente Brummen heeft de eerste stappen naar een aardgasvrije gebouwde omgeving gezet en is klaar voor de volgende stap in deze belangrijke transitie!

contact

Wilt u meer weten over de Transitievisie warmte en Wijkuitvoeringsplannen? Neem dan contact op met:
Michiel Berntsen
e-mail: michiel.berntsen@dwa.nl
telefoon: 06 – 271 957 90

onze vestigingen
Gouda

Bezoekadres
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Routebeschrijving

Amstelveen

Bezoekadres
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Routebeschrijving

Veenendaal

Bezoekadres
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Routebeschrijving

Rijssen

Bezoekadres
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Routebeschrijving

Eindhoven

Bezoekadres
Achtseweg Zuid 159R
6e verdieping
5651 GW Eindhoven

Routebeschrijving


contact

telefoon: 088 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl