sluiten

Warmtewet 2.0

3 oktober 2022

Wet Collectieve Warmtevoorzieningen

De Wet Collectieve Warmtevoorzieningen (WCW) is in ontwikkeling. Na consultatie wordt er gewerkt aan een aantal principiële wijzigingen. De meest ingrijpende is de voorgenomen keuze dat warmtenetten in publieke handen moeten komen. Zo kunnen gemeenten meer sturing geven voor wat betreft duurzaamheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid. Op maandag 3 oktober kunt u tijdens het Nationaal Warmte Congres aanschuiven bij onze kennistafel Warmtewet 2.0: Wat kan er wél en hoe organiseert u dit? Tijdens de sessie gaan we aan de slag in de fictieve gemeente Gemiddeldburg en ontdekt u met ons wat de voorgenomen invulling van de WCW voor gemeenten betekent.

Over de gemeente Gemiddeldburg

Gemeente Gemiddeldburg heeft zo’n 35.000 inwoners, met 15.000 woningen waarvan 3.000 gestapelde bouw en 12.000 grondgebonden woningen. De gestapelde bouw concentreert zich op vijf plekken in de gemeente. De complexen waren oorspronkelijk in bezit van corporaties maar ondertussen zijn er ook veel particuliere woningeigenaren. De woningeigenaren zijn verenigd in VVE’s.

De gemeente moet richtingen bepalen voor de warmteoplossingen in de wijken. Er ligt een Transitievisie warmte (TVW) waaruit blijkt dat met name de hoogbouw zich leent voor aansluiting op een warmtenet. Uit inventarisatie van warmtebronnen blijkt dat er kansen liggen op zowel lokale warmtebronnen (aquathermie) als op regionaal niveau door de inzet van industriële restwarmte via een regionaal warmtenet.

Ervan uitgaande dat de wet erdoor komt, liggen er uitdagingen bij de gemeente Gemiddeldburg in de warmtetransitie. Daar willen we tijdens de kennistafel met elkaar over nadenken. Dat doen we aan de hand van een keuze uit zes thema’s:

  1. Energieconcept
  2. Schaalgrootte
  3. Organisatorisch
  4. Financieel
  5. Besluitvorming
  6. Juridisch

Bij elk thema hebben we een stelling of een keuzemogelijkheid en willen we met elkaar nagaan:

  1. Wat zijn afwegingen om tot principekeuzes te komen?
  2. Wat zijn aandachtspunten?
  3. Wat hebt u als gemeente nodig om keuzes te maken en verder te komen?

Tijdens de Kennistafel kunnen niet alle thema’s besproken worden, daarvoor is de tijd helaas te kort. Of wellicht mist u net onze Kennistafel, maar bent u wel benieuwd naar de antwoorden en overwegingen. Vanaf maandag 3 oktober vindt u daarom dan ook per thema meer informatie. Hebt u nog vragen, neem dan contact op met Lambert den Dekker (senior adviseur collectieve energievoorzieningen) of Petra Plug (jurist).

onze vestigingen
Gouda

Bezoekadres
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Routebeschrijving

Amstelveen

Bezoekadres
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Routebeschrijving

Veenendaal

Bezoekadres
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Routebeschrijving

Rijssen

Bezoekadres
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Routebeschrijving

Eindhoven

Bezoekadres
Achtseweg Zuid 159R
6e verdieping
5651 GW Eindhoven

Routebeschrijving


contact

telefoon: 088 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl