sluiten

Welke mogelijkheden biedt technologie in de zorg voor de toekomst?

Sanne Schepens | 10 september 2018

Zorgtechnologie: waar kunt u nu al rekening mee houden?

De keuzes en investeringen die je vandaag maakt, moeten de mogelijkheden voor de toekomst omarmen. Maar hoe ziet de zorg er over 20 jaar uit? Bestaat het verpleeghuis dan nog wel? Of is het ‘verzorgingshuis’ dan juist terug van weggeweest? En welke mogelijkheden zijn er over 20 jaar in de snel ontwikkelende zorgtechnologie? Om hier antwoord op te geven heb ik de zomerweken gebruikt om de literatuur in te duiken en alle informatie te clusteren die ik opgedaan heb ik mijn gesprekken binnen de gezondheidszorg het afgelopen jaar.

Voor welke uitdagingen staan zorginstellingen

Iedereen die zich bezig houdt met de zorgsector, weet dat er twee grote uitdagingen zijn:

  1. De zorgkosten rijzen de pan uit. Het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft aan dat zij in 2040 een verdubbeling van de zorgkosten verwachten ten opzichte van 2015 naar € 174 miljard.
  2. Door de dubbele vergrijzing neemt het personeelstekort toe. In 2012 is de verhouding van de beroepsbevolking: 1 oudere tegenover 4 werkenden. Op basis van gegevens van het CBS en ActiZ concludeert Jeroen Schumachter dat deze verhouding in 2040 is gewijzigd in 1:2!

Kan kunstmatige intelligentie of big data hierin een oplossing bieden?

Binnen ziekenhuizen worden al diverse pilots gehouden met kunstmatige intelligentie en big data. Met Watson worden artsen ondersteund om de juiste keuzes te maken. Deze applicatie kan meer onderzoeksdata analyseren dan een arts, en doet op basis hiervan aanbeveling voor behandeling. Ook binnen zorginstellingen zijn veel gegevens beschikbaar. Als alle data gekoppeld kan worden en kunstmatige intelligentie wordt ingezet om deze gegevens te analyseren, dan worden aandoeningen of beperkingen sneller ontdekt. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de pilots met leefstijlmonitoring. Doordat een bewoner vaker naar het toilet gaat wordt vroegtijdig een blaasontsteking ontdekt. Het verzamelen en koppelen van data zal ook voor zorginstellingen steeds belangrijker worden. Een eerste stap hierin is de integratie van het ECD en de zorgdomotica. Lees hier meer over in mijn blog: ‘Data, het goud binnen de gezondheidszorg.’ Ik kom graag in contact met organisaties die hier samen met mij aan willen werken!

Biedt consumentenelektronica een oplossing in de toekomst?

Met name in de thuissituatie is een opmars van consumentenelektronica binnen de zorg. Ook ontstaan initiatieven van leveranciers om de technologie als dienstverlening aan de consument aan te bieden. Los van een zorgorganisatie.

Binnen zorginstellingen is sprake van traditionele constructies. Hier wordt vaak een infrastructuur aangelegd (zoals een Wi-Fi netwerk). Wel zijn er ontwikkelingen dat leveranciers een platform aanbieden waar ze alle fabricaten aan kunnen koppelen en dus ook consumentenelektronica. Ook zijn er meer leveranciers die de technologie aanbieden als een dienst (Software as a Service – SaaS).

Met de komst van 5G is de vraag of een infrastructuur nog nodig is. Ik verwacht dat de zorgtechnologie in de thuissituatie en binnen de instellingen steeds meer naar elkaar zal groeien en het verschil uiteindelijk zal  verdwijnen. Waardoor ook de consumentenelektronica gemeengoed zal worden binnen de zorg. Benieuwd wat 5G nog verder kan bieden? Binnenkort volgt ook hierover een blog.

Blijft het verpleeghuis bestaan?

Daarbij rijst de vraag: hebben we over 20 jaar nog wel verpleeghuizen? Mijn inschatting is dat het geclusterd wonen nooit volledig afgebouwd zal worden. Het is mogelijk om veel zorg buiten complexen te leveren, echter blijft de sociale behoefte bestaan. Denk ook aan een veilige omgeving voor mensen met dementie, activatiemogelijkheden en hulp bij de toiletgang. En bedenk daarbij dat minder zorgpersoneel beschikbaar is. Dan kun je de tijd van de zorgmedewerker en middelen veel efficiënter inzetten als de cliënten dicht bij elkaar wonen. Of zal de fysieke zorg juist nog maar beperkt nodig zijn omdat de cliënten gebruik maken van hulpmiddelen zoals een exoskelet? Zolang de zelfredzaamheid verminderd is, zullen omgevingen van hulp blijven bestaan. De mate van zorg is een goede indicatie van de mate van welvarendheid van een samenleving.

Geclusterd wonen zal dus blijven bestaan en naar ik verwacht weer toenemen. Alleen niet in de financieringsvorm van het bejaardenhuis of verzorgingshuis, maar als zelfstandige appartementen met diverse faciliteiten zoals een restaurant, supermarkt, kapper en fysiotherapeut in het complex.

Hoe houd je rekening met deze ontwikkelingen bij je keuzes en investeringen

In de toekomst kijken blijft lastig. In de adviezen starten we daarom bij voorkeur met het opstellen van een visie. Hoe kijk je als zorgorganisatie tegen technologie aan? Hoe past dit bij de zorgvisie en woonvisie vanuit de organisatie? Welke eisen stel je aan de technologie?

Ik adviseer hierbij de technologie in de breedste zin te bekijken en geen uitsluitingen te doen op basis van de techniek. Binnen DWA noemen we dit facilitronica, technologie die de gebruiker optimaal faciliteert in comfort en zorgverlening. Denk hierbij aan (zorg)domotica, telefonie, ECD, leefcirkels en brandinstallatie.

Als laatste tip wil ik meegeven om een weloverwogen beslissing te maken, gericht op de gebruiker (zorgmedewerker én bewoner). Want, naast de investeringskosten van nieuwe technologie, heeft dit ook een grote invloed op de gebruikers. Helaas merk ik in de praktijk nog (te) vaak dat deze keuze afgeraffeld wordt en hierdoor niet goed aansluit bij de behoeftes in de praktijk. Waardoor de verwachtingen en de potentie van de technologie niet wordt waargemaakt. Gezien de grote uitdaging waar we voor staan, kunnen we ons dat niet meer permitteren!

contact

Wilt u meer weten over technologie in de zorg, domotica of facilitronica? Neem dan contact op met:
Sanne Schepens
e-mail: sanne.schepens@dwa.nl
telefoon: 06 – 116 899 15

Sanne Schepens
onze vestigingen
Gouda

Bezoekadres
Harderwijkweg 7
2803 PW GOUDA

Routebeschrijving

Postadres
Postbus 2073
2800 BE GOUDA

Veenendaal

Bezoekadres
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Routebeschrijving

Postadres
Postbus 140
6710 BC Ede

Rijssen

Bezoekadres
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Routebeschrijving

Postadres
Postbus 136
7460 AC Rijssen


contact

telefoon: 088 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl