Flexibele opzet

In de wijk Grauwe Polder in Etten-Leur is een nieuwe Brede School verrezen: Sonate. In het gebouw zijn drie basisscholen, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang gehuisvest.

De constructie van de school (4.850 m2) wordt gekenmerkt door een flexibele opzet. De flexibiliteit wordt gecreëerd door een kolommenstructuur, zodat ruimten flexibel indeelbaar zijn. Naast deze opzet is er in het plan ook rekening gehouden met modulaire verkleinings- en uitbreidingsvarianten. De opdrachtgever, gemeente Etten-Leur, hoopt met deze gekozen opzet te voorzien in toekomstige krimp of groei van het aantal leerlingen zodat sloop voorkomen kan worden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid en een gezonde omgeving waren belangrijke uitgangspunten. De school voldoet deels aan klimaatklasse B van het programma van eisen Frisse Scholen. Diverse duurzame maatregelen zijn toegepast: een luchtwaterwarmtepomp, led-verlichting op basis van aanwezigheidsdetectie en daglichtafhankelijke regeling. Ook voldoet de school aan strenge geluidsnormen. Het gebouw heeft een EPC van 0,745 en energielabel A+++ .