Honderden klimaatklachten voorkomen door commissioning

Commissioning is een validatieproces gericht op de kwaliteitsbeheersing en borging van gebouwprestaties. Kort gezegd komt het erop neer dat getoetst wordt of ontwerpuitgangspunten (installatietechnisch en bouwkundig) voldoende worden geborgd. Dat commissioning van groot belang is, blijkt wel uit een case bij FIRST in Rotterdam. Maar liefst 800 klimaatklachten zijn voorkomen door alleen al het afkitten van mantelbuisjes. 

In de ruimtes werd een temperatuur van 22 graden gemeten. Volgens Geert-Jan Hoogendoorn, commissioning manager en technisch specialist bij adviesbureau DWA, voelde de temperatuur warmer aan dan 22 graden. Meten is weten, dacht Hoogendoorn.

“De temperatuur op diverse plaatsen in het gebouw voelde warmer aan dan de temperatuur weergegeven op de ruimtebedieningsapparaten; de temperatuur in het display gaf 22°C aan. De voelbare afwijking in de temperatuur was niet te verklaren en daarom is er  direct op geacteerd. We zijn aan de slag gegaan met een infraroodcamera en thermokoppels om de onderste steen boven te halen. Om de oorzaak te achterhalen van zo’n afwijking moet je heel precies te werk gaan,” aldus Hoogendoorn.


Betonnenkolom 22°C, mantelbuis gat 19 °C


Zichtbaar lichtbeeld

De betonnen kolommen van het pand zijn voorzien van mantelbuizen. Buiten was het (destijds) kouder dan in de ruimtes van het pand. De verklaring moest gezocht worden in de luchtstroom. Door de koudeval van het mantelbuisje op de sensoren was er een verschil van maar liefst twee graden. Als zo’n afwijking (lees: probleem) in elke ruimte voorkomt, en de installateur 800 keer de mantelbuisjes heeft afgekit, worden aanzienlijk veel klimaatklachten opgelost!


Actieve ruimtebediening is 24°C


Zichtbaar lichtbeeld


Actieve ruimtebediening is 24°C


Zichtbaar lichtbeeld

DWA was bij FIRST betrokken als commissioningsmanager bij de afhandeling van de restpunten, de seizoensgebonden testen en de optimalisaties die hieruit voortkomen. Alle installaties zijn door DWA gecommissioneerd (klimaat, wko, noodstroom, verlichting, gevelonderhoud).