Prestatieborging van installaties

Opdrachtgevers ontzorgen door stelselmatig te toetsen of de prestaties van een gebouw zijn geborgd. Dat is kortweg wat we beogen met commissioning. Een sprekend voorbeeld is het nieuwe kantoor voor Fluor in Hoofddorp dat in december 2014 werd opgeleverd. Dankzij commissioning tijdens de bouw waren er bij oplevering slechts twintig restpunten voor de installaties. Dat is extreem laag voor een gebouw van 20.000 m2. Met de traditionele aanpak zouden er nog 600 à 700 restpunten zijn geweest. Een enorme besparing in tijd, geld en ergernis.

Qua commissioning voerden we het volgende uit: BREEAM MAN-1 toetsen ontwerp, bestek, FAT (factory acception testen), uitvoeringsbegeleiding, bewaken van commissionningsplanning en controle kwaliteit van technische installaties, daarnaast diverse SAT (site acception testen) en ISAT (integrale site acception test) en monitoring. Alle installaties zijn door DWA gecommissioneerd (klimaat, wko, noodstroom, verlichting, gevelonderhoud). Het enorme voordeel dat commissioning oplevert, bleek ook tijdens dit project.

De nieuwbouw van Fluor – dat actief is in de sectoren chemie, offshore, farmacie, energie en transport met advies- en ingenieursdiensten – biedt huisvesting aan 900 werknemers. In het ontwerp van Architectenbureau Paul de Ruiter is rekening gehouden met een uitbreiding naar 1400 werknemers, één van de eisen die Fluor stelde aan de inrichting in verband met het sterke projectmatige karakter van de organisatie. Om deze projecten op het hoogste niveau uit te kunnen voeren beschikt de nieuwbouw over hoogwaardig afgewerkte en zeer flexibel in te delen kantoorvloeren van circa 3.500 m2 per verdieping.

Met een warmte- en koude-opslagsysteem, ruim 1200 zonnepanelen, klimaatplafonds die zorgen voor binnenklimaatklasse A, veel daglichttoetreding in combinatie met energiezuinige verlichting en waterbesparende maatregelen is het Fluor-gebouw een toonbeeld van duurzaamheid. Het gebouw kreeg het BREEAM-Excellent certificaat.

Na oplevering was DWA als commissioningsmanager betrokken bij de afhandeling van de restpunten, de seizoensgebonden testen en de optimalisaties die hieruit voort zijn gekomen.