Tussen de ontwerpfase en oplevering zit regelmatig een wereld van verschil als het gaat om de prestaties van het gebouw. Dit leidt ertoe dat het gebouw onvoldoende aansluit bij de wensen van de eindgebruikers en tegenvallende prestaties in functionaliteit, comfort en energieverbruik.

In ons intelligente digitale gebouwmodel verrijken we het ontwerpproces met relevante data en prestatievoorspellingen. Dit levert u continu relevante informatie op die in de gebruiksfase financieel voordeel oplevert op het gebied van productiviteit, facilitair management, beheer & onderhoud en energie.