Vanaf de initiatieffase is duurzaamheid integraal aangepakt

Het nieuwe gemeentehuis van Hardenberg vervult een voorbeeldfunctie voor de gemeente, die streeft naar klimaatneutraliteit. Het compacte, in het oog springende gebouw, is in het centrum van Hardenberg in een groen stadspark geïntegreerd. Vanaf de initiatieffase is duurzaamheid integraal aangepakt, wat ertoe leidde dat het gemeentehuis zich, wat de GPR Gebouw betreft, bij oplevering in juli 2012 het duurzaamste gemeentehuis van Nederland mocht noemen.

Er is vooral gebruikgemaakt van natuurlijke hulpbronnen als ruimte, lucht, groen en water. Het park is in het gebouw in meerdere etages doorgetrokken. Dat zorgt binnen voor mooie verblijfsruimtes met een optimale groenbeleving en een gezond binnenklimaat. Het kantoor van circa 10.000 m2 biedt een werkplek voor ongeveer 400 mensen. Onder het gemeentehuis is er een parkeergarage met 470 parkeerplaatsen.

DWA is trekker van de Werkgroep duurzaamheid en verantwoordelijk voor de vertaling van de duurzaamheidsambities naar het concrete energie-, klimaat- en duurzaamheidsconcept (in samenwerking met het ontwerpteam). DWA was in de rol van adviseur Duurzaam Bouwen betrokken vanaf het initiatief tot aan definitief ontwerp en (controle van de) aanbesteding.