KWR doet hoogwaardig onderzoek aan de watercyclus, onder het motto ‘Bridging Science to Practice’. In 2015 betrok KWR een nieuw pand in Nieuwegein. Momenteel werken ruim 160 medewerkers in een omgeving die opmerkelijk transparant en uitnodigend toont. Naast een inspirerende werkomgeving, beoogde KWR ook een heel energiezuinig gebouw te maken. Daartoe werden tal van maatregelen doorgevoerd.

Brenda Montanus, facility manager van KWR, vertelt: “Wij hebben zowel het gebruik van energie zo veel mogelijk gereduceerd, als ook de opwekking van koude, warmte en elektriciteit zo duurzaam mogelijk uitgevoerd met onder andere energieopslag, warmtepompen en zonnepanelen.”

Verbeterpunten opvolgen

DWA verzorgde het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding van de installaties en bleef ook betrokken met monitoring en advisering voor het onderhoud van de installaties, dat door een installatiebedrijf werd uitgevoerd. De monitoringstool Simaxx werd geïmplementeerd om de installaties te monitoren en onjuist functioneren en optimalisaties te signaleren. Onze filosofie is dat de beoogde duurzaamheid in de praktijk alleen waargemaakt wordt als aan twee voorwaarden is voldaan: in de eerste plaats moet er inzicht zijn in het functioneren van de installaties en mogelijke verbeterpunten. En in de tweede plaats moeten verbeterpunten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd om een stap verder te komen.

Een simpel voorbeeld kan dit verduidelijken. De ventilatielucht in de luchtbehandelingskasten bij KWR wordt bevochtigd om de gewenste luchtcondities in onderzoeksruimten te verkrijgen. Bevochtigen kost echter veel energie, dus je doet dat niet meer dan nodig is. In de winter van 2015/2016 bleken de instellingen van de luchtbehandeling niet goed te staan, waardoor veel te veel vocht werd toegevoerd. Simaxx signaleerde dat en stuurde zeer veel meldingen, maar deze leidden niet tot de noodzakelijke aanpassing, waardoor het probleem bleef bestaan. Met een fors elektriciteitsgebruik als gevolg.

Begin 2017 heeft DWA van KWR de volledige verantwoordelijkheid en regie voor het onderhoud gekregen. Brenda Montanus hierover: “Ik zoek ontzorging. DWA stelt dat ze verantwoordelijkheid wil nemen voor een goed eindresultaat. Die kans krijgen ze nu.”

Samenwerking

Wij hebben de uitdaging graag opgepakt. Onze missie is om ‘duurzaamheid werkend te maken’ en monitoring, beheer en onderhoud zijn bij uitstek de routes om dat gestalte te geven. Wij hebben hiervoor een nieuwe aanpak ontwikkeld. Intelligente monitoring met Simaxx zorgt voor het noodzakelijke inzicht. Voor de tweede stap – het daadwerkelijk oppakken van verbeterkansen – werken wij samen met partners, die onze ambities delen. Door de juiste samenwerkingsverbanden te smeden kunnen de doelstellingen van de opdrachtgever optimaal worden gerealiseerd.