Duurzaamheid meetbaar maken

Hoe maak je de duurzaamheid van bestaand en nieuw vastgoed meetbaar? Hiervoor zijn diverse methodes ontwikkeld. DWA heeft ervaring met de belangrijkste duurzaamheidsmethodieken.

BREEAM

Deze internationaal gecertificeerde methode, in Nederland geïmplementeerd door de Dutch Green Building Council, weegt alle relevante categorieën, namelijk management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling.

DWA omarmt de methodiek en heeft daarom meerdere BREEAM-deskundigen in huis: BREEAM-experts en een assessor. Voor ons is BREEAM meer dan een methode om een gebouw of gebied van een duurzaamheidscertificaat te voorzien. BREEAM is wat DWA betreft een uitstekend hulpmiddel om breder in te zetten in projecten. Zo gebruiken we het instrument ook om heldere en objectief meetbare duurzaamheidsambities en prestatie-eisen te formuleren en standaard duurzaamheidsmaatregelen in aanbestedingen te borgen.

Ons eigen kantoor, de Thermo-Staete in Bodegraven, was een van pilots voor BREEAM Bestaande Bouw en Gebruik. Dankzij dit certificeringstraject kennen we de materie vanuit meerdere gezichtsvelden en weten we ook hoe het is om aan die kant van de tafel te zitten.

WELL

WELL is een nieuw certificeringssysteem dat wordt uitgegeven door het International WELL Building Institute. De WELL Building Standard richt zich specifiek op gezondheid en welzijn van medewerkers.
WELL geeft een gezondheidsscore op de gebieden Air, Water, Nourishment, Light, Fitness, Comfort en Mind.

De vraag naar gezonde gebouwen neemt toe en WELL kan hierin een belangrijke rol vervullen. Ook als een gebouw niet wordt gecertificeerd volgens WELL biedt de methodiek goede handvaten om een pand te ontwerpen waarin de gezondheid van de gebouwgebruikers (met alle positieve gevolgen van dien) hoge prioriteit heeft.

LEED

LEED bestaat sinds 1998 en is ontwikkeld door de United States Green Building Council. LEED kent een gebouw scores toe op de gebieden ruimtelijke ontwikkeling, waterbesparing, energiezuinigheid, materiaalkeuze, binnenmilieu en innovativiteit. Afhankelijk van de puntenscore kunnen de volgende beoordelingen verkregen worden: Certified, Silver, Gold en Platinum.

In de Verenigde Staten is LEED dé norm om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen. In Nederland wordt de methode minder toegepast, wel gebeurt dat geregeld bij internationaal georiënteerde bedrijven.

GPR

GPR is een eenvoudige methodiek om te sturen op duurzaamheid. GPR kan worden toegepast voor nieuwbouw en bestaande bouw binnen woningbouw en utiliteit. De volgende vijf thema’s worden in kaart gebracht: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Per thema verschijnt een waardering op een schaal van 1 tot 10. De software dient als communicatiemiddel tussen de verschillende bouwpartijen die aan de hand van de rapportcijfers een beeld hebben hoe hun gebouw – of projectplan – presteert als het om duurzaamheid gaat.

GreenCalc+

Greencalc+ is een methode voor het beoordelen van de duurzaamheidprestatie van gebouwen en gebieden. Duurzaamheid wordt beoordeeld op vier elementen: materiaalgebruik, waterverbruik, energiegebruik en mobiliteit. De duurzaamheid wordt uitgedrukt in een milieu-index. Hoe hoger de milieu-index hoe hoger de milieukwaliteit van het gebouw.

Contact

Wilt u meer weten over duurzaamheidsmethodieken? Neem dan contact op met Coen van Leeuwen
e-mail: coen.leeuwen@dwa.nl
telefoon: 088 – 163 53 99 | 06 – 202 100 19

coen van leeuwen