Duurzaamheid meetbaar maken

Hoe maak je de duurzaamheid van bestaand en nieuw vastgoed meetbaar? Hiervoor zijn diverse methodes ontwikkeld. DWA heeft ervaring met de belangrijkste duurzaamheidsmethodieken.

BREEAM

Deze internationaal gecertificeerde methode, in Nederland geïmplementeerd door de Dutch Green Building Council, weegt alle relevante categorieën, namelijk management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling.

DWA omarmt de methodiek en heeft daarom meerdere BREEAM-deskundigen in huis: BREEAM-experts en een assessor. Voor ons is BREEAM meer dan een methode om een gebouw of gebied van een duurzaamheidscertificaat te voorzien. BREEAM is wat DWA betreft een uitstekend hulpmiddel om breder in te zetten in projecten. Zo gebruiken we het instrument ook om heldere en objectief meetbare duurzaamheidsambities en prestatie-eisen te formuleren en standaard duurzaamheidsmaatregelen in aanbestedingen te borgen.

WELL

WELL is een nieuw certificeringssysteem dat wordt uitgegeven door het International WELL Building Institute. De WELL Building Standard richt zich specifiek op gezondheid en welzijn van medewerkers.
WELL geeft een gezondheidsscore op de gebieden Air, Water, Nourishment, Light, Fitness, Comfort en Mind.

De vraag naar gezonde gebouwen neemt toe en WELL kan hierin een belangrijke rol vervullen. Ook als een gebouw niet wordt gecertificeerd volgens WELL biedt de methodiek goede handvaten om een pand te ontwerpen waarin de gezondheid van de gebouwgebruikers (met alle positieve gevolgen van dien) hoge prioriteit heeft.

LEED

LEED bestaat sinds 1998 en is ontwikkeld door de United States Green Building Council. LEED kent een gebouw scores toe op de gebieden ruimtelijke ontwikkeling, waterbesparing, energiezuinigheid, materiaalkeuze, binnenmilieu en innovativiteit. Afhankelijk van de puntenscore kunnen de volgende beoordelingen verkregen worden: Certified, Silver, Gold en Platinum.

In de Verenigde Staten is LEED dé norm om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen. In Nederland wordt de methode minder toegepast, wel gebeurt dat geregeld bij internationaal georiënteerde bedrijven.

GPR-Gebouw

De GPR methodiek zet ontwerpgegevens om naar prestaties op het gebied van vijf verschillende thema’s, namelijk: ‘energie’, ‘milieu’, ‘gezondheid’, ‘gebruikskwaliteit’ en ‘toekomstwaarde’. Het onderdeel ‘proceskwaliteit’ is daarbij een overkoepeld thema en is verdeeld naar de fasen waarbinnen ontwerper, bouwer en gebruiker impact kunnen verrichten op kwaliteitsborging. Voor elk thema geeft het instrument een kwaliteitsoordeel op een schaal van één tot tien. De startwaarde hierbij is een 6,0 die bij benadering het Bouwbesluitniveau weergeeft. De methodiek is geschikt voor nieuwbouw- en bestaande bouw en kent verschillende toepassingen om samen richting te kunnen gegeven aan duurzaam bouwen.

Contact

Wilt u meer weten over duurzaamheidsmethodieken? Neem dan contact op met Coen van Leeuwen
e-mail: coen.leeuwen@dwa.nl
telefoon: 088 – 163 53 99 | 06 – 202 100 19

Coen van Leeuwen