Spoorboekje helpt gemeenten zo efficiënt mogelijk te verduurzamen

Om een impuls te geven aan de investeringen op het gebied van verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed, geeft de Provincie Overijssel de andere overheidsorganisaties in de provincie een duwtje in de rug. Gemeenten verschillen sterk in de fase waarin zij zitten als het gaat om het verduurzamen van vastgoed, tegelijkertijd hebben de gemeenten hoge ambities geformuleerd voor hun eigen bijdrage aan de energietransitie.

Budgetneutraal

DWA is als een van drie raamcontractanten betrokken bij de verduurzaming van 170 stuks maatschappelijk vastgoed bij de 25 Overijsselse gemeenten. Hiervoor ontwikkelen we onder andere een financieringsmodel (spoorboekje) dat elke gemeente individueel richting een aardgasloze vastgoedportefeuille leidt middels een generieke aanpak. Het uitgangspunt daarbij is dat de energiereductie de toekomstige financiële middelen genereert om de benodigde investeringen af te betalen. De verduurzaming kan op deze wijze budgetneutraal worden gerealiseerd.

Naast budgetneutrale verduurzaming zorgt de aanpak ervoor dat het maatschappelijke belang van verduurzaming voorop staat en geen onnodige publieke middelen worden besteed. Samen met het Energiefonds Overijssel wordt gekeken naar de voorwaarden om tegen gunstige condities (zoals het accepteren van lange looptijden van 20-25 jaar, lagere rendementseisen, vereffening tussen projecten en gunstige publieke financiering) ook minder rendabele panden te verduurzamen.

Aardgasloos vastgoed

Focus van het traject is aardgasloos vastgoed vóór 2050. Dat is de verduurzamingsslag bij uitstek die alle vastgoedobjecten de komende jaren moeten maken, daarom is het nu of nooit voor de gemeenten. Komende periode rolt DWA met haar partners dit traject verder uit om zo het maatschappelijk vastgoed in de provincie toekomstbestendig te maken.

Foto: Provinciehuis Overijssel