Ontwerpoptimalisatie op basis van een virtueel gebouwmodel

EDGE Amsterdam West is een icoonproject en een absolute blikvanger in het landschap van Amsterdam. Het 54.000 m2 grote gebouw is door EDGE herontwikkeld met de hoogste ambities op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en gezondheid.

DWA is vanaf de haalbaarheidsfase betrokken als adviseur voor duurzaamheid, bouwfysica en installaties. We zijn verantwoordelijk voor het installatieontwerp, de gebouwsimulaties, de uitvoeringsbegeleiding en de commissioning. Om een haalbare businesscase te garanderen en de beloofde prestaties waar te maken, passen we Evidence Based Design toe op basis van een virtueel gebouwmodel. Met die aanpak maakt DWA absoluut het verschil.

Wat doen we dan? We analyseren hoe gebouwen in het echt gebruikt worden en hoe installaties presteren. Dat gebruiken we om ervaringsdata te creëren die we als invoerparameters gebruiken voor ontwerp- en simulatiemodellen. Door te ontwerpen op basis van praktijkervaringen, realiseren we efficiëntere gebouwen die gegarandeerd beter presteren op het gebied van duurzaamheid, comfort en gezondheid tegen minimale investerings- en exploitatiekosten.

EDGE Amsterdam West heeft een toekomstbestendige ICT-infrastructuur en een op het Internet of Things (IoT) gebaseerd sensorsysteem. We koppelen het fysieke gebouw aan het virtuele gebouw en de gebouwdata. Zo ontstaat een Digital Twin die – gevoed door kunstmatige intelligentie – inzicht geeft in het gebruik en de gezondheids- en duurzaamheidsprestaties van het gebouw. Dat leidt tot betere benutting van het gebouw, hogere productiviteit, meer gebruikerstevredenheid en minder benodigd vloeroppervlak. Voor gebruikers is er een smartphone-app waarmee ze hun persoonlijke voorkeuren voor het comfort kunnen instellen.

Gezond en duurzaam

EDGE Amsterdam West streeft naar de hoogste niveaus voor duurzaamheid en gezondheid: BREEAM outstanding en WELL platinum. Het ontwerpcertificaat is 2019 behaald. Het gebouw is aardgasvrij en volledig energieneutraal. Om dat te bereiken zijn we in het ontwerp uitgegaan van het renoveren en na-isoleren van de gevels en de vervanging van alle ramen en kozijnen. We introduceren klimaatplafonds die gevoed worden door een wko-centrale met opslag in de bodem en geven voorrang aan natuurlijk daglicht boven de inzet van kunstlicht. Het dak komt vol te liggen met zonnepanelen. We geven luchtkwaliteit veel aandacht, door in te zetten op ruime ventilatie en extra filtering van inkomende lucht.

Datagedreven ontwerptechniek

EDGE Amsterdam West is een project waar we bij DWA nou echt blij van worden. We kunnen er al onze geavanceerde kennis en kunde in kwijt. En dragen bij aan de verduurzaming van bestaande gebouwen. Dat doen we hier op de slimst mogelijke manier.

Ton Glashorst, managing partner bij DWA: “Dit is een toonaangevend project dat naadloos aansluit bij de missie van DWA om duurzaamheid werkend te maken. Voor dit project heeft DWA een intelligent dynamisch gebouwmodel ontwikkeld. Op basis hiervan en met inzet van data-gedreven ontwerptechnieken hebben we het gebouwontwerp verder geoptimaliseerd. Op basis van werkelijke data en met geavanceerde data-analyse-technieken heeft DWA meer zekerheid gegeven over de prestatie van het gebouw en de installaties op het gebied van comfort, beleving, gezondheid en verbruik.”

Mayada Shaaban, Director Projects bij EDGE: “Bij al onze vastgoedontwikkelingen spelen duurzaamheid, welzijn en smart technology een belangrijke rol. Het zijn thema’s waar niet alleen EDGE maar ook onze gebruikers steeds meer belang aan hechten. Tegelijkertijd merken wij dat dit ook vanuit een beleggingsperspectief waardevolle elementen zijn. We streven hierbij altijd naar het maximaal haalbare op alle drie de pijlers, binnen de kaders van het project. Samen met onder andere DWA hebben we duurzaamheid, welzijn en smart technology in het ontwerpproces van EDGE Amsterdam West gebalanceerd toegepast.

Om onze ambities concreet te maken, hebben we gedurende het proces besloten om te streven naar BREEAM Outstanding en WELL Platinum certificering. Daarnaast is er in een vroeg stadium besloten om een energieneutraal gebouw te realiseren. Voor het behalen van deze doelen, heeft een intensief ontwerptraject plaatsgevonden. Ontwerpkeuzes waar het ontwerpteam voor stond, zijn  getoetst met een simulatieprogramma waarbij de effecten van elke ontwerpkeuze op de energiehuishouding van het gebouw inzichtelijk zijn gemaakt. Dit stelde ons in staat om een juiste afweging te maken tussen de gestelde ontwerp- en duurzaamheidsambitie van deze herontwikkeling. Je kunt bijvoorbeeld streven naar zo veel mogelijk daglicht in het kader van beleving en welzijn en dus naar maximaal grote gevelopeningen, maar de keerzijde daarvan is dat die tot een hoger energieverlies leiden.

Doordat we dergelijke afwegingen in een vroeg stadium in het proces konden maken, hebben we de kwaliteit van het ontwerp en het behalen van onze duurzaamheidsambities in een juiste balans weten te optimaliseren. DWA is daarbij een waardevolle samenwerkingspartner geweest. Met kennis van de techniek, onze wensen én digitale hulpmiddelen, hebben wij samen met de adviseurs steeds een mooie vertaalslag van ambities naar realisatie weten te maken. Om er zeker van te zijn dat de ambities op een juiste wijze worden vertaald, zorgen wij ervoor dat onze adviseurs betrokken blijven gedurende het gehele proces; van de tekentafel, naar de toetsing van de uitvoering op de voorgeschreven kwaliteit tot en met het testen van de prestaties na de oplevering.”

Illustraties: VERO Visuals