sluiten

Aardgasvrij bedrijventerrein in Nieuwveen dankzij warmte uit rioolwater

28 september 2020

Vernieuwend in techniek en organisatiemodel

Nieuwkoop is niet alleen een ondernemende, maar ook een groene en duurzame gemeente. De gemeente zet voor het bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwveen de stap naar een aardgasvrije toekomst! Op 11 september is een start gemaakt met de realisatie van een energiesysteem voor een nieuw aardgasvrij bedrijventerrein. Het gaat om een uniek technisch en ook organisatorisch concept. DWA leverde de haalbaarheidsstudie, het ontwerp en begeleidde de aanbesteding van het energiesysteem.


Techniek: De toekomstige bedrijven op dit terrein krijgen warmte dat onttrokken wordt uit het gezuiverde rioolwater van de naastgelegen afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Het systeem krijgt ook een lokale warmte/koudeopslag (WKO), zodat er ook gekoeld kan worden. De warmte en koude wordt via een ongeïsoleerd leidingnet naar de bedrijven gedistribueerd en wordt met een per bedrijf op te stellen warmtepomp opgewaardeerd. Dit lokale warmtenet vervangt de gasaansluiting en zorgt ervoor dat dit bedrijventerrein van meet af aan aardgasvrij en duurzaam is.

Bedrijven die zich op Schoterhoek II gaan vestigen kunnen hun warmte uit dit warmtenet halen, maar ook andersom het net voeden met bijvoorbeeld restwarmte of zonne-energie. Door dit in de WKO op te slaan kan het concept verder doorgroeien naar de naastgelegen nieuwbouw en bestaande bouw.

Organisatiemodel: De bedrijven op Schoterhoek II worden mede-eigenaar van dit systeem, dit gebeurt via een coöperatie. Ieder bedrijf dat zich vestigt op Schoterhoek II wordt hier verplicht lid van. Zo worden de kosten laag gehouden en heeft elk bedrijf invloed op het systeem.

Het terrein is inmiddels bouwrijp. De uitgifte van de grond is gestart en de planning is dat de uitgifte van de kavels vijf jaar in beslag neemt. Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Peter Heijboer, 06 516 360 17.

Bron video: Gemeente Nieuwkoop

Our offices
Gouda

Visiting address
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Directions

Amstelveen

Visiting address
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Directions

Veenendaal

Visiting address
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Directions

Rijssen

Visiting address
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Directions

Eindhoven

Visiting address
Achtseweg Zuid 159R
6th floor
5651 GW Eindhoven

Directions


contact

phone: +31 88 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl