sluiten

Duurzaamheid is een complexer en inclusief vraagstuk geworden

22 april 2021

DWA viert 35-jarig bestaan

Dit voorjaar is het 35 jaar geleden dat DWA het licht zag. In een veranderende wereld, steeds met nieuwe kennis en inzichten, hield DWA bij voor- en tegenwind koers op een duurzame horizon. En bewees het ook als bedrijf duurzaam en toekomstbestendig te zijn. Algemeen directeur Jaap Dijkgraaf, zelf al 25 jaar aan boord, blikt dankbaar terug. “Het zijn niet de mooie plannen die het succes van een bedrijf bepalen, mooie ontwerpen die een gebouw doen ‘staan’. Succes is mensen in beweging krijgen om plannen te realiseren. Succes is duurzaamheid werkend maken,” zegt hij.

Hoe was de weg naar duurzaamheid de afgelopen 35 jaar?
“De implementatie van duurzame oplossingen verliep langzamer dan gedacht en gehoopt. Deels door omstandigheden waarop we geen invloed hadden, zoals de olieprijs of economische recessies. Deels ook omdat technische oplossingen nog niet optimaal waren of geen draagvlak vonden. Afbrekende wieken van de eerste windturbines maakten die techniek niet erg populair, de eerste wko-oplossingen leverden nog veel problemen op en het duurde lang voordat men inzag dat zonne-energie ook in ons bewolkte land zin had. Beleidsmakers wisselden van strategie als resultaten of leerprocessen tegenvielen, investeerders waren onzeker en voorzichtig. Anno 2021 zijn de voorwaarden voor een duurzame energietransitie een stuk gunstiger. Het draagvlak is groot en de technische oplossingen zijn volwassen. De uitdaging ligt nu in het daadwerkelijk uitvoeren van de ‘grote verbouwing’. Het plan is klaar, de doelen zijn helder. Nu moeten écht alle handen uit de mouwen.”

Kijken we nu anders naar duurzaamheid?
“In de beginjaren ging het vooral om energiezuinigheid. We kijken nu gelukkig ook meer naar comfort, veiligheid en gezondheid. Naar de natuur, de omgeving. Duurzaamheid is een complexer en inclusief vraagstuk geworden waarin thema’s als biobased, circulair en natuurinclusief een terechte rol krijgen. DWA is bewust meegegaan met die ontwikkeling. Waren we voorheen nog vooral specialist in wko en warmtepompen, langzaam is ons pallet aan diensten sterk verbreed. Wat niet is veranderd, is onze benadering van duurzaamheid. Enerzijds theoretisch en visionair, anderzijds praktisch vertaald naar werkbare oplossingen. We zetten onze kennis en ervaring in om een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan het duurzaam maken van onze leefomgeving.”

Op welke hoogtepunten kijk je terug?
“Begin 2000 waren wij al met grootschalige verduurzaming bezig. Zoals in Amsterdam, waar we de hele Oostelijke Handelskade op warmtepompen en wko zetten en enorme energiebesparingen realiseerden. Later deden we dat ook bij het Paleiskwartier in Den Bosch, een grote wijk met woningen, kantoren en hotels. Daarmee maakte DWA zich heel relevant. We bewezen hier dat we het niet alleen bedenken, maar ook kunnen realiseren. De bouw van ons eigen, aardgasvrije kantoorpand in Bodegraven was absoluut een mijlpaal. Van 2000 tot 2008 was dat het meest duurzame kantoorpand van Nederland. Trots ben ik op onze inzet voor luchthaven Schiphol, op de langdurige samenwerking met Maarsen Groep, op ons pionierswerk in Digital. Met machine learning en evidence based design zijn we absoluut voorlopers. En natuurlijk is het ook buitengewoon dat we in coronatijd bij de managementreview toch overal tussen de 8 en 10 scoorden. Een zeer laag ziekteverzuim, een hoge klanttevredenheid, een hoog scoringspercentage op uitgebrachte offertes en een zeer gezond financieel rendement. Het is een complexe tijd waarin we veel van onze mensen vragen. En toch zijn we, samen met onze opdrachtgevers, in staat om de kwaliteit en het tempo van onze dienstverlening tot ieders tevredenheid hoog te houden.”

Wat doet dit jubileum met je?
“Het vervult me met dankbaarheid. Bij voor- en tegenwind wisten we steeds onze koers te vinden en een beheersbare groei te realiseren. Dat vind ik bijzonder. Ik geloof erin dat je organisaties als organismen moet zien en ze op die manier moet onderhouden en laten groeien. Onze organisatie is nooit hiërarchisch of formeel geworden, maar is een omgeving waar mensen maximaal kunnen floreren. Met als ankerpunten: integriteit, rentmeesterschap en flexibiliteit. Samen proberen we in stand te houden wat deze prachtige aarde, met al haar diversiteit, ons en onze kinderen te bieden heeft. Dat is de rode draad door onze geschiedenis.”

Wat wens je DWA toe voor de volgende 35 jaar?
“Dat we flexibel en wendbaar blijven, dat we blijven leren en dat we persoonlijk meesterschap kunnen koppelen aan maatschappelijk relevante vraagstukken. Vraagstukken die leiden tot een meer circulaire economie, een circulaire gebouwde omgeving. We hebben als taak om onze relaties te helpen bij het vormen van een visie op de grote thema’s die op het bord van de samenleving gespijkerd zijn. Door steeds meer samen te werken en te zoeken naar samenhang in feiten en betekenis.”

Welke uitdaging ga je de komende tijd graag aan?
“Dat is toch wel de vorming van een organisatie 2.0. Ik geloof steeds minder in jaarcontracten en al helemaal niet in contracten voor onbepaalde tijd. Wat zou het mooi zijn als we in een kennisintensieve organisatie, iedereen een contract geven voor vijf jaar. Na vijf jaar komt er een evaluatie en bepalen we of we samen verder willen. Zo ja, waar wil je dan je talent voor gaan inzetten, wat interesseert je, waar droom je van? En dat dan verbinden aan de richting die de organisatie op zal gaan. Mijn overtuiging is dat we vanuit een gezamenlijk verlangen, in ons geval naar een duurzame leefomgeving, makkelijker een verbinding aangaan met elkaar. Verbinding die verder gaat dan louter collegialiteit. Verbinding die verandering en vrijheid brengt.”

Wat is het beste advies dat je zelf ooit hebt gekregen?
“In de Bijbel staat in het boek Prediker, een boek vol levenswijsheid, ‘Steek je handen uit de mouwen, blijf niet bij de pakken neerzitten, ga iets doen, handel!’ We hebben de dingen niet in de hand. We kunnen mooie plannen en strategieën bedenken, maar uiteindelijk gaat het erom wat daar van terecht komt met ons handelen. Ik heb geleerd dat het niet de mooie plannen zijn die het succes van een bedrijf bepalen, niet de mooie ontwerpen die een gebouw doen ‘staan’. Succes is mensen in beweging krijgen om plannen te realiseren. Succes is duurzaamheid werkend maken.”

Our offices
Gouda

Visiting address
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Directions

Amstelveen

Visiting address
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Directions

Veenendaal

Visiting address
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Directions

Rijssen

Visiting address
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Directions

Eindhoven

Visiting address
Achtseweg Zuid 159R
6th floor
5651 GW Eindhoven

Directions


contact

phone: +31 88 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl