sluiten

DWA helpt Universiteit Utrecht om vastgoed slimmer te maken

10 februari 2022

Masterplan voor smart building-oplossingen bij ruim 80 gebouwen

DWA adviseert Universiteit Utrecht (UU) over het verslimmen van de vastgoedportefeuille. De directie Vastgoed & Campus van de UU gaf het adviesbureau de opdracht een strategie te bedenken voor de inzet van diverse smart building-technologieën om de gebouwprestaties te verbeteren. Prestaties op het gebied van energieverbruik, ruimtegebruik, onderhoud en een gezond binnenklimaat. DWA gaat de opgave toekomstbestendig en integraal invullen. Duurzaamheid en de gebruikers staan daarbij centraal.

De Universiteit Utrecht wil middels het programma Smart Buildings de gebouwportefeuille een stuk slimmer gaan maken. Enerzijds om beter inzicht te krijgen in het gebruik en beheer van de gebouwen. Anderzijds om met slimme technieken bij te dragen aan duurzame, toekomstgerichte en gezonde gebouwen. De afgelopen twee jaar deed de UU al eerste ervaringen op met smart building- technologie. Toen nog met het doel: verzamelen van data om het ruimtegebruik slim te kunnen managen. Door inzet van sensoren en slimme software zijn bijvoorbeeld roosterprocessen geoptimaliseerd en is er realtime inzicht ontstaan in de behoefte aan onderhoud of schoonmaak. Die ervaring smaakte naar meer. Volgende stap: een slim masterplan voor een breed scala aan smart building-oplossingen bij al het vastgoed. Het gaat in dit geval om ruim tachtig gebouwen, van monumentaal tot hypermodern. DWA gaat de UU daarbij helpen.

René den Houting, adjunct directeur bij Vastgoed & Campus: “De universiteit is volop bezig met de energietransitie. Het doel is om een toekomstbestendige energievoorziening te creëren, waarbij zo min mogelijk energie wordt verbruikt en die CO2-neutraal is. Onze vastgoedstrategie zet een stip op de horizon. Tegelijkertijd kunnen er op korte termijn vraagstukken ontstaan, bijvoorbeeld met de roostering van onderwijs. Voor het oplossen wordt eerst gekeken naar het optimaal benutten van de beschikbare ruimten en naar andere organisatorische maatregelen. Het programma Smart Buildings geeft ons de benodigde inzichten om onze doelstellingen dichterbij te brengen.”

Koploper in energietransitie en smart buildings

Als koploper in de energietransitie en in smart buildings, heeft DWA al talloze trotsprojecten op haar naam staan. Met de nieuwste simulatie- en monitoringstechnieken en vergaande expertise, verzamelt DWA waardevolle data en vertaalt die naar gerichte oplossingen. De data maken duidelijk hoe een gebouw functioneert en hoe het energiezuiniger, comfortabeler en slimmer te maken is. De oplossingen die daaruit voortkomen, leiden uiteindelijk tot optimaal comfort, minimaal energiegebruik en een langere levensduur van de installaties. Dat doet DWA momenteel bijvoorbeeld voor het Rijksvastgoedbedrijf, bij de slimme transformatie van het Herman Gorter-complex in Utrecht. Ook voor Schiphol, RAI Amsterdam, de gemeente Utrecht en de Internationale School Utrecht zette DWA haar expertise in. Wilfred van der Plas, manager en expert Smart Buildings bij DWA, neemt het adviestraject voor de UU op zich.

Wilfred van der Plas, expert Smart Buildings bij DWA: “DWA is ruim 35 jaar actief in de gebouwde omgeving om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming ervan. Een ‘Slim gebouw’ is het bovenliggende thema van waaruit dit plaatsvindt en technologische oplossingen leveren eveneens een bijdrage aan duurzaamheid. Onze ervaring heeft ons geleerd dat het draait om de gebruiker. DWA gaat deze opgave toekomstbestendig en integraal benaderen, waarbij onze resultaten toetsbaar en praktisch toepasbaar zijn. Wij gaan ons daar volledig voor inzetten.”

Wilfred van der Plas - Universiteit Utrecht

Wilfred van der Plas, manager en expert Smart Buildings bij DWA, neemt het adviestraject voor de UU op zich. ©Nadine van den Berg

Van inventarisatie tot aanbesteding

DWA gaat voor de UU eerst de behoeften in kaart brengen en prioriteren. Dat doet DWA door een aantal workshops te organiseren met belanghebbenden. Op basis van de inventarisatie van wensen, eisen en de context, maakt de adviseur een beschrijving van de slimme functies die gerealiseerd gaan worden en de randvoorwaarden om die haalbaar te implementeren. Ook werkt hij een businesscase uit, vertaalt hij de opgave in een duidelijke opdrachtomschrijving voor de markt en begeleidt hij de markttoets. Alleen zo is de UU verzekerd dat de extra intelligentie in de gebouwen straks ook echt overeenkomt met de aanvankelijke verwachtingen.

Vastgoedstrategie

De Universiteit werkt aan een betere wereld. Gebouwen van de UU en de omgeving ondersteunen onderzoek en onderwijs. En helpen de UU bij het behalen van de doelstellingen op onder andere gezondheid, vitaliteit, biodiversiteit en klimaatverandering. Universiteit Utrecht werkt continu aan verbeteringen in de gebouwen en daarbuiten. Deze plannen krijgen vorm in de vastgoedstrategie. De vastgoedstrategie brengt de Universiteit weer een flinke stap dichterbij toekomstige huisvesting waarin we samen kunnen werken aan een betere wereld.

Luchtfoto Universiteit Utrecht: ©Robert Oosterbroek

Our offices
Gouda

Visiting address
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Directions

Amstelveen

Visiting address
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Directions

Veenendaal

Visiting address
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Directions

Rijssen

Visiting address
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Directions

Eindhoven

Visiting address
Achtseweg Zuid 159R
6th floor
5651 GW Eindhoven

Directions


contact

phone: +31 88 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl