sluiten

FME-branches, Rijksvastgoedbedrijf en DWA ontwikkelen samen klimaatbestek

Op 11 april 2018 vond de kick-off plaats voor het ontwikkelen van een klimaatbestek voor de utiliteitsbouw. Dit is een vervolg op de VLA-bestekken voor luchtbehandelingsinstallaties. Door aan de bestekken ook de functies voor verwarming (VFK) en koeling (NVKL) toe te voegen is een goede basis gelegd om het binnenklimaat te verduurzamen. DWA heeft de opdracht om na de VLA-bestekken ook de andere richtlijnen als rapporteur samen te stellen.

Na eerder bestekken te hebben ontwikkeld voor het ontwerpen, installeren een beheren van luchtbehandelingsinstallaties (VLA), is besloten de samenwerking tussen branches en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) uit te breiden met de overige componenten om het geheel van klimaatinstallaties goed gedocumenteerd te krijgen. Dit is ondermeer van belang om – in het kader van duurzaamheid- invulling te kunnen geven aan de afspraken omtrent ‘Frisse kantoren’. Om dit te realiseren is een samenwerking gestart met de brancheorganisaties VFK (verwarming) en NVKL (koeling). DWA zet zich hierbij in om de basiskwaliteit bij klimaatinstallaties te verbeteren.

Het Plan van Aanpak bestaat uit twee fases voor de levenscyclus van installaties: ‘Ontwerp- & Realisatie’ en ‘Onderhoud & Beheer’. Op 11 april zijn alle betrokkenen geïnformeerd over de achtergrond van het plan en is de uitwerking besproken. De fase onderhoud & beheer wordt in 2019 geïmplementeerd en breed ter beschikking gesteld.

Het eindresultaat moet bijdragen aan verduurzaming. Om dat te bereiken is alleen een bestek niet afdoende. Daarom worden de ontwikkelingen nauwlettend afgestemd met het Platform Gezond Binnen bestaande uit vertegenwoordigers van TVVL, NVDO, UNETO-VNI, RVO, TNO en ISSO. De klankbordgroep bespreekt maatschappelijke thema’s en actuele onderwerpen, maar denkt ook na over aspecten als training en opleiding van installatietechnici. Deze geïntegreerde samenwerking tussen FME-branches en de verschillende partijen is van groot belang om een bijdrage te leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

De ventilatiebestekken zijn al te downloaden op http://www.binnenluchttechniek.nl/document-category/bestekdocumenten/

Our offices
Gouda

Visiting address
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Directions

Amstelveen

Visiting address
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Directions

Veenendaal

Visiting address
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Directions

Rijssen

Visiting address
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Directions

Eindhoven

Visiting address
Achtseweg Zuid 159R
6th floor
5651 GW Eindhoven

Directions


contact

phone: +31 88 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl