sluiten

Grote zorgen om nieuwe BENG-norm

19 februari 2019

Stap terug in de tijd

Recent zijn de concepteisen gepubliceerd die per 1 januari 2020 gaan gelden voor de energieprestatie van nieuw te realiseren gebouwen. Deze nieuwe BENG-norm is geen stap vooruit, maar een stap terug ten opzichte van de eerder gepubliceerde norm.
DWA en een aantal andere partijen maken zich hierover grote zorgen en roepen in een brief op de BENG-norm en -methodiek in de voorgestelde vorm te heroverwegen. Er leven op hoofdlijnen twee bezwaren tegen de nieuwe norm:
1. De bijbehorende eisen zijn te laag.

2. De rekenmethodiek sluit nog minder aan bij de praktijk.

Er is dus niet alleen sprake van een verslechtering in de ambitie, maar ook een verslechtering van de rekenmethodiek.

Positief aan de nieuwe norm is de harmonisatie van de verschillende normeringen in één norm: de NTA 8800. Ook positief is het redeneren vanuit de trias energetica en het toevoegen van de vormfactor (verhouding schiloppervlak tot vloeroppervlak).

Slechtere woningen

Maar er zijn ook grote zorgen. “Want door de nieuwe norm mogen na 2020 woningen gebouwd worden die qua energieprestatie een verslechtering zijn ten opzichte van de huidige bouwpraktijk. De geleverde onderbouwing van de nieuwe norm is op meerdere punten twijfelachtig. Het is onbegrijpelijk dat het mogelijk wordt om kwalitatief slechtere woningen te gaan bouwen. De koplopers onder de bouwers en installateurs, die de afgelopen jaren al hebben laten zien dat het goed mogelijk is om zeer energiezuinige, comfortabele en betaalbare woningen te bouwen, worden hiermee benadeeld; de achterblijvers worden beloond. Deze praktijk is, gezien de huidige klimaatambities, niet verdedigbaar.”

Lees de complete brief

Lees: Koplopers in de bouw willen strengere eisen voor bijna-energieneutrale woning (Cobouw)

Neem voor meer informatie contact op met Peter Heijboer, heijboer@dwa.nl, 06 – 516 360 17 of ga naar onze webpagina met  meer informatie over BENG-regelgeving.

Our offices
Gouda

Visiting address
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Directions

Amstelveen

Visiting address
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Directions

Veenendaal

Visiting address
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Directions

Rijssen

Visiting address
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Directions

Eindhoven

Visiting address
Achtseweg Zuid 159R
6th floor
5651 GW Eindhoven

Directions


contact

phone: +31 88 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl