sluiten

Ingenieurs- en adviesbureaus werken samen voor efficiëntere BENG-regelgeving

15 juni 2023

Versnelling in duurzaam bouwen met meer kans voor innovatie

Samen met zestien ingenieurs- en adviesbureaus en NLingenieurs slaan wij de handen ineen voor het versnellen van de transitie naar duurzame- en energiezuinige nieuwbouw. Met het resultaat zijn wij heel erg blij: twee belangrijke aanpassingen voor de BENG (Bijna Energieneutraal Bouwen)-regelgeving zijn in behandeling genomen door de programmaraad. Hiermee versnellen we duurzaam bouwen en krijgen duurzame innovaties meer kans. Daarnaast bespaart het tijd en onnodig papierwerk.

Met de deelnemende bureaus en brancheorganisatie NLingenieurs brachten we de ervaringen van twaalf maanden BENG-methodiek bijeen en zijn hierover in gesprek gegaan met het ministerie van Binnenlandse Zaken, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) en Programmaraad Herziening Stelsel Energieprestatie (PHSE).

De Programmaraad van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) gaat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) de Bijna Energieneutraal Bouwen (BENG)-regelgeving aanpassen. Zo is het straks niet meer nodig om bij de aanvraag van een omgevingsvergunning een kwaliteitsverklaring voor nieuwe installaties toe te voegen. Daarnaast hoeven ingenieurs niet meer voor alle appartementen in één woongebouw een berekening voor een energielabel te maken om een omgevingsvergunning te krijgen. Een flinke besparing van tijd en zinloos werk en bovenal krijgt innovatie meer kans. Lees ook het artikel op Cobouw ‘Aanpassingen in BENG-systeem door kritiek ingenieurs’.

Kwaliteitsverklaring pas nodig na oplevering

Het eerste voorstel wil de procedure voor toepassing van externe warmtelevering in de BENG beter werkbaar maken in het traject van de bouwaanvraag. Door de verplichting voor het aanleveren van een door Bureau CRG goedgekeurde kwaliteitsverklaring te verschuiven naar de oplevering krijgt de ontwikkeling van warmtenetten en gebieds-wko’s meer ruimte. Het eerste voorstel heeft geleid tot een aanpassing in de regelgeving die al per 1 juli 2023 van kracht wordt. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning volstaat voortaan een onderbouwing van de rekenwaardes voor externe warmtelevering, ter beoordeling van de gemeente. De kwaliteitsverklaring is pas noodzakelijk bij de oplevering.

Doorrekenen per complex niet meer nodig bij koudelevering

Het tweede voorstel betreft de verplichting om alle appartementen in een appartementengebouw al voor de indiening van een omgevingsvergunning individueel door te rekenen. De spreiding in de uitkomst is klein en staat in geen verhouding tot de uren die in de rekentijd gaan zitten. Het ministerie is akkoord met het voorstel voor zover een appartementengebouw wordt voorzien van koeling. In gebouwen zonder koeling blijft het noodzakelijk om per appartement te rekenen aan de temperatuuroverschrijding. De implementatie laat nog even op zich wachten, onder andere vanwege noodzakelijke aanpassingen aan de software. De verwachting is dat deze wijziging per 1 juli 2024 wordt ingevoerd.

Stefan Hulsbosch, adviseur bouwfysica en BENG: “Ons doel was vanaf het begin om vanuit gezamenlijkheid en een positieve insteek verbeteringen aan te dragen voor de BENG-methodiek. Sinds de invoering van de NTA 8800 en de bijbehorende ISSO-publicaties op 1 januari 2021 begonnen een aantal van die regels namelijk te knellen. Kritiekpunten op de BENG zijn er genoeg. Ook DWA heeft dit ervaren. We steunen het doel van de BENG van harte, namelijk het terugdringen van het energiegebruik in de gebouwde omgeving. Maar de route is niet altijd praktisch. Sommige verplichte stappen zijn tijdrovend en lijken weinig bij te dragen aan het doel: duurzaam bouwen. Andere regels werpen drempels op voor innovaties die nu juist hard nodig zijn. We zijn heel blij met dit resultaat.”

Over het initiatief

De deelnemende bureaus zijn: ABT, Arup, Buro Bouwfysica, Cauberg Huygen, DGMR, Hiensch Engineering, Huygen, LBP|Sight, Merosch, Nelissen Ingenieursbureau, Nieman Raadgevende Ingenieurs, Peutz, RHDHV, Techniplan Adviseurs, TRAJECT, Visietech en DWA. Onder de vlag van NLingenieurs heeft de groep vertegenwoordigers gekregen bij de Programmaraad Stelsel EPG en bij de Projectgroep NTA 8800.

Na dit eerste succes blijft de samenwerking staan. Wij nodigen andere bureaus uit om zich bij ons aan te sluiten om te werken naar een BENG-systeem dat bijdraagt aan de noodzakelijke energiebesparing in de gebouwde omgeving. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Stefan Hulsbosch of op onze webpagina over BENG.

Our offices
Gouda

Visiting address
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Directions

Amstelveen

Visiting address
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Directions

Veenendaal

Visiting address
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Directions

Rijssen

Visiting address
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Directions

Eindhoven

Visiting address
Achtseweg Zuid 159R
6th floor
5651 GW Eindhoven

Directions


contact

phone: +31 88 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl