sluiten

Jaap Dijkgraaf nieuw lid Raad van Toezicht ISSO

4 juni 2019

Het is belangrijk om kopgroep en peloton in de markt dichter bij elkaar te brengen

Jaap Dijkgraaf, algemeen directeur van DWA en voorzitter van branchevereniging TVVL, is in mei toegetreden tot de Raad van Toezicht van ISSO. Daarmee telt de Raad nu zeven leden en is ook de advieswereld weer vertegenwoordigd. Dijkgraaf: “Het is van groot belang dat we de parallelle werelden van domeinkennis en informatietechnologie dichter bij elkaar gaan brengen. Dat we nieuwe inzichten die voortkomen uit slimme data-analyses van gebouwen, gaan borgen in branche-brede kennis. Daarin kan ISSO een belangrijke rol in spelen.”

ISSO, het kennisinstituut bouw- en installatietechniek, is een onafhankelijke stichting. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de stichting. De Raad kende tot voor kort zes leden, met een achtergrond in de industrie, de bouw- en installatietechniek, opdrachtgevers en gebouwbeheerders. Met de toetreding van Dijkgraaf is er nu een zevende raadslid, afkomstig uit de advieswereld. Wel op persoonlijke titel, benadrukt hij zelf. “Ik zit in de Raad als Jaap Dijkgraaf, niet als voorzitter van TVVL of directeur van DWA. Wat ik meeneem zijn mijn persoonlijke kennis, netwerk en ervaring die ik sinds 1989 in de branche heb opgedaan. Ik vertegenwoordig dus niemand, maar ben een vrijdenker met een visie.” Dijkgraaf zei ‘ja’ tegen de functie omdat hij het belangrijk vindt om je als ondernemer niet blind te staren op je eigen bedrijf, maar je ook in de context te verdiepen. Op 14 mei werd zijn aantreden bekrachtigd tijdens een raadsvergadering.

Informatietechnologie omarmen

ISSO legt zich toe op het ontwikkelen en borgen van kennis die vakmensen in de bouw- en installatiewereld in staat stelt hun werk correct en kwalitatief uit te voeren. Dijkgraaf ziet dat als een groot goed. “Domeinkennis is van ongelofelijk belang. Vakmensen moeten snappen wat bijvoorbeeld thermodynamica en bouwfysica inhouden en hun vakgebied blijvend bestuderen. Daarnaast moeten we ons meer bewust worden van de wereld om ons heen. De informatietechnologie komt in een ongelooflijk tempo ons vakgebied binnen. In mijn beleving moeten we er haast mee maken om de kennis die daaruit voortkomt eenduidig vast te leggen en naar de sector te brengen. Want het kan goed zijn dat je ontwerpen moet aanpassen als uit analytics blijkt dat gehanteerde kengetallen niet overeenkomen met de gemeten werkelijkheid.”

Kennisgat vullen

Het is de taak van leden van de RvT om gevraagd en ongevraagd advies te geven en vragen te stellen. En daarmee de Stichting op koers te houden of nieuwe richtingen onder de aandacht te brengen. Dijkgraaf: “In mijn optiek zijn er twee hoofdtaken: toezicht houden dat ISSO de goede dingen doet en dat ze die dingen ook goed doet. Twee is dat je probeert een beeld te schetsen van wat de toekomst ons gaat brengen en ISSO daarop wijst. Dus het gaat verder dan een audit op de jaarrekening, het gaat ook om richting geven en het vinden van aansluiting van kennisvraag en -aanbod. Het is mooi om daarover in een zo gemêleerd gezelschap mee te mogen denken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we in de Raad voor ogen houden dat we kopgroep en peloton in de markt dichter bij elkaar moeten brengen. Als daartussen te veel afstand ontstaat, krijg je afvallers. Dat kunnen we ons niet permitteren, want we hebben de komende jaren echt iedereen nodig, gezien de opgave die er ligt. ISSO kan die afstand helpen verkleinen, met behulp van kennis.”

Jaap Dijkgraaf

Our offices
Gouda

Visiting address
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Directions

Amstelveen

Visiting address
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Directions

Veenendaal

Visiting address
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Directions

Rijssen

Visiting address
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Directions

Eindhoven

Visiting address
Achtseweg Zuid 159R
6th floor
5651 GW Eindhoven

Directions


contact

phone: +31 88 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl