sluiten

Onderzoek: Warmtenet anderhalf keer goedkoper dan cv op aardgas

19 april 2022

Aansluiting op een warmtenet financieel nu aantrekkelijker

Door de Oekraïnecrisis rijzen de energiekosten de pan uit. In opdracht van de NVDE heeft DWA de kosten voor het verwarmen van een woning met een cv-ketel vergeleken met een zelfde verwarming via een warmtenetaansluiting. DWA becijferde dat klanten van warmtenetten in de meeste gevallen veel goedkoper uit zijn dan bewoners met een gasgestookte cv-ketel die nu een nieuw contract moeten afsluiten. Voor huizen met een grotere warmtevraag is een warmtenet meer dan anderhalf keer zo voordelig. “Het is vervelend genoeg dat de prijs voor een warm huis hoger wordt,” zegt voorzitter Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “De vergelijking van DWA laat zien dat het financieel nu veel aantrekkelijker is om op een warmtenet te zijn aangesloten.” Vooral een huis met een grotere warmtevraag (35 GJ/jr) is beter af met een warmtenet: dat kost komend jaar gemiddeld iets meer dan € 2.000, terwijl het verwarmen van zo’n huis met aardgas op een nieuw gascontract nu ruim € 3.300 zou kosten. In deze vergelijking zijn alle relevante kosten meegenomen. 

Bij huizen met een bescheiden warmtevraag (15 GJ/jr) is het verschil kleiner, maar ook daar is de klant van het warmtenet nog steeds ruim 500 euro goedkoper uit dan degene die nu een nieuw gascontract af moet sluiten. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bewaakt dat warmtenetbedrijven ‘niet meer dan anders’ vragen aan hun klanten, vergeleken met cv’s op aardgas. De warmtetarieven zitten in de praktijk een stuk onder dit maximum. De ACM heeft ook de mogelijkheid om in te grijpen in de tarieven bij individuele warmtebedrijven als deze meerdere jaren een te hoog rendement behalen. Dat de prijzen van stadsverwarming momenteel stijgen komt vooral doordat warmtebedrijven deels aardgas en elektriciteit gebruiken voor hun warmteproductie en -distributie, en dus ook te maken hebben met hogere inkoopprijzen.

Uiteraard zijn de effecten per huishouden afhankelijk van het soort energiecontract voor gas en elektra. Voor huishoudens op een warmtenet is dat overzichtelijk: die tarieven worden één keer per jaar aangepast. Huishoudens met een variabel contract (bijna de helft volgens de ACM Energiemonitor 2021) hebben nu al te maken met prijsverhogingen, omdat energiebedrijven per 1 januari sterke prijsverhogingen voor elektriciteit en gas hebben moeten doorvoeren. Dat maakt dat een huis met de grote warmtevraag al ruim 800 euro per jaar meer moet betalen dan een huis op een warmtenet. Bijna 20 procent van de huishoudens heeft een energiecontract met een looptijd van één jaar; zij merken nu nog niets van de hogere gasprijs maar krijgen daar in de loop van dit jaar wel mee te maken. Huishoudens die vorig jaar een gascontract van twee jaar of meer hebben gesloten (ruim een derde volgens de ACM) kunnen hopen dat de energieprijzen weer wat tot bedaren zijn gekomen tegen de tijd dat hun contract moet worden vernieuwd.

Onderzoek en het addendum

Download hier het gehele onderzoek.

Download hier het addendum bij het onderzoek, met daarin een verduidelijking van de gebruikte tarieven.

Our offices
Gouda

Visiting address
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Directions

Amstelveen

Visiting address
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Directions

Veenendaal

Visiting address
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Directions

Rijssen

Visiting address
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Directions

Eindhoven

Visiting address
Achtseweg Zuid 159R
6th floor
5651 GW Eindhoven

Directions


contact

phone: +31 88 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl