sluiten

Stadhuistoren Eindhoven circulair ‘opgeruimd’

28 juni 2018

Renovatie Stadhuistoren afgerond: 95% van de materialen hergebruikt of gerecycled

De eerste ‘Living Labs’ van de Eindhovense stadhuistoren zijn klaar! Werkplekken met als doel gelukkige, gezonde en productieve gebruikers, voor wie duurzaam gedrag vanzelfsprekend is. Een werkomgeving waarin elk materiaal een tweede of een derde kans krijgt.

Het bestaande pand is circulair ‘opgeruimd’. Ruim een jaar geleden ging het digitale materialenplatform feestelijk  live. Wethouder Mary-Ann Schreurs schroefde eigenhandig de eerste deur los, als symbolische start van de demontage. Deuren en deurklinken, vloertegels, stenen van binnenmuren, tl-inbouwarmaturen; op het materialenplatform konden de inwoners van Eindhoven digitaal snuffelen tussen alle materialen die vrij zouden komen bij de verduurzaming van de Stadhuistoren van Eindhoven.

Intern hergebruik
Natuurlijk is eerst gekeken naar intern hergebruik. Diverse materialen zijn tijdens de renovatie op een creatieve manier verwerkt. Zo zijn de systeemplafonds ingezet als gevelisolatie én afwerking en werden er kasten gemaakt van de houten binnendeuren, ook het hang- en sluitwerk van de deuren is hergebruikt. Lamellenrails zijn toegepast om de vloeivloeren strak en recht af te kunnen werken.

Bewustwording
Een groot deel van de vrijkomende materialen is te koop aangeboden op het materialenplatform. Inmiddels is vrijwel alles verkocht. Maarten Stadhouders van Re Use Materials: “Het platform heeft de nodige aandacht in de pers gekregen waardoor het ook bijdroeg aan bewustwording onder burgers en bedrijven.”

Overzicht hergebruikt en gerecycled materiaal
(klik op afbeelding voor vergroting)
Gerecycled materiaal Stadhuistoren Eindhoven

Uit de gegevens blijkt dat uiteindelijk alleen het asbest moest worden afgevoerd. In samenwerking met Re Use Materials zijn alle vrijkomende materialen van tevoren geïnventariseerd en geregistreerd in een database, met als doel een zo hoog mogelijk percentage te hergebruiken en hoogwaardig te recyclen binnen de grenzen van de Metropoolregio Eindhoven. “Dat dat gelukt is met meer dan 95% van het materiaal, is een prachtig resultaat”, aldus Maarten Stadhouders van Re Use Materials. “Het is mede te danken aan de duidelijke eisen in het bestek. Hierin waren de voorwaarden voor de sloper wat betreft herbruikbare materialen precies geformuleerd. Door de nauwkeurige registratie (inventarisatie vóór de renovatie en verantwoording van de verwerking) is er ook veel kennis opgedaan over het hergebruik van materiaal. Dat is nuttig voor vervolgprojecten.”

In Nederland wordt de komende jaren een grote hoeveelheid panden gesloopt. Slechts 3% van de materialen die hierbij vrijkomen wordt hoogwaardig hergebruikt. !MPULS, het consortium dat samen met gemeente Eindhoven zeven gemeentelijke gebouwen verduurzaamt, wil anders omgaan met materialen en deze zo veel mogelijk hergebruiken.

Designlamp
“Slim hergebruik van materiaal is in de praktijk zeker mogelijk. Wij hebben ontdekt dat het cruciaal is om de informatie rondom vrijkomende materialen actief te delen met burgers en marktpartijen, dan komt circulariteit vanzelf op lokaal niveau op gang,” aldus Machiel Karels, prestatiemanager duurzaamheid bij !MPULS namens DWA.

De ambitie is om op een zo hoog mogelijk productniveau te hergebruiken. Saskia Oranje, DOOR architecten: “Via het platform raakten we de TL-inbouwarmaturen eerst niet kwijt. Daarom hebben we ze samen met de Buurtfabriek uit Eindhoven een nieuw circulair jasje gegeven. Straks staan ze weer te koop, maar dan als een originele designlamp!”

Binnenkort wordt ook het materiaal dat vrijkomt bij de renovatie van de laagbouw van het Stadhuis op het platform aangeboden.

Arbeidsparticipatie
Social return, het bieden van werk(ervarings)plaatsen aan mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt, is ook een belangrijk issue binnen het project. Gemiddeld werd 36% van de arbeidsuren tijdens de sloopwerkzaamheden ingevuld door arbeidsparticipanten.

  • vergaderruimte Stadhuis

Our offices
Gouda

Visiting address
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Directions

Amstelveen

Visiting address
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Directions

Veenendaal

Visiting address
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Directions

Rijssen

Visiting address
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Directions

Eindhoven

Visiting address
Achtseweg Zuid 159R
6th floor
5651 GW Eindhoven

Directions


contact

phone: +31 88 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl