sluiten

Transitievisie Warmte voor Purmerend en Beemster

26 maart 2019

DWA gaat samen met de gemeenten Purmerend en Beemster de Transitievisie Warmte maken. Voor Purmerend, met het grote warmtenet, ligt warmte voor de hand, maar zijn er ook alternatieven? En wat is de logische volgorde voor de buurten? En voor Beemster, als Unesco-werelderfgoed, gaan we de alternatieven voor aardgas bekijken, met oog voor het unieke landschap.

De gemeenten Beemster en Purmerend fuseren in 2021 tot één gemeente. Ambtelijk wordt op dit moment al nauw samengewerkt. Het gebied van Beemster en Purmerend kenmerkt zich door diversiteit. Beemster is een werelderfgoed en bestaat grotendeels uit landelijk gebied, met woonkernen in Zuidoost- en Middenbeemster en lintbebouwing in West- en Noordbeemster. Beemster kent beperkingen in de ondergrond door de gaswinning. Purmerend is dichter bebouwd en heeft een van Nederlands grootste warmtenetten liggen in de stad. Gezamenlijk beslaan de gemeenten een oppervlak van 97 km2 en huisvesten zij een kleine 90.000 inwoners die in de circa 40.000 woningen wonen.

Voor gemeente Purmerend hebben wij in 2016 en 2017 al twee studies verricht naar de kansrijke mogelijkheden om Purmerend aardgasvrij te maken. De ambitie van Purmerend is de eerste gemeente te zijn in Nederland die volledig onafhankelijk is van aardgas.

Duidelijkheid
Rond de afkoppeling van het aardgas leven veel vragen. Gemeenten, inwoners, maar ook woningcorporaties, het waterschap, de netbeheerder, het (agrarische) bedrijfsleven willen weten hoe dit zal gaan plaatsvinden en wanneer. Met het ontwikkelen van een haalbare en gedegen warmtetransitievisie bieden wij Purmerend en Beemster duidelijkheid, zodat de belanghebbenden investeringen en planningen hierop kunnen afstemmen.

Breed gedragen
DWA vindt de proceskant van de warmtetransitievisie zeker zo belangrijk als de technisch-inhoudelijke kant. Deze rol ligt uiteraard grotendeels bij de gemeente. Wij begeleiden Purmerend en Beemster bij het betrekken van alle stakeholders in dit proces. Het einddoel is een warmtetransitievisie die breed gedragen wordt, dat wil zeggen dat ook bewonerscollectieven, huurdersverenigingen, VvE’s, investeerders, vastgoedeigenaren et cetera zijn betrokken.

De ambitie van Purmerend is de eerste gemeente te zijn in Nederland die volledig onafhankelijk is van aardgas.

Our offices
Gouda

Visiting address
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Directions

Amstelveen

Visiting address
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Directions

Veenendaal

Visiting address
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Directions

Rijssen

Visiting address
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Directions

Eindhoven

Visiting address
Achtseweg Zuid 159R
6th floor
5651 GW Eindhoven

Directions


contact

phone: +31 88 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl