sluiten

Unieke samenwerking: ‘Haagse overheidsgebouwen uiterlijk in 2040 klimaatneutraal’

27 september 2018

Green Citydeal EnergieRijk Den Haag

Uiterlijk in 2040 zijn de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag klimaatneutraal. Dat is het doel van de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag die op donderdag 27 september 2018 door staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gedeputeerde Baljeu van de provincie Zuid-Holland en wethouder Van Tongeren van de gemeente Den Haag is ondertekend. De drie bestuurders zetten hiermee hun handtekening onder deze ambitieuze afspraak.

Witteveen+Bos, DWA en Rebel Group kregen in april 2017 opdracht van gemeente en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om onderzoek te doen naar klimaatneutrale overheidsgebouwen in de hofstad. De resultaten van dit onderzoek liggen ten grondslag aan deze Green deal.

Unieke samenwerking binnen energietransitie

De gebiedsgerichte aanpak in EnergieRijk Den Haag is bijzonder. Staatssecretaris Knops “We gaan niet één enkel gebouw verduurzamen, maar hanteren slimme gebiedsgerichte aanpak waarbij we tientallen gebouwen gezamenlijk vergroenen. Die versnelling is nodig om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren. ”

De wens tot samenwerking binnen EnergieRijk Den Haag is uniek. Niet eerder immers werkten drie bestuurslagen op deze schaal samen met publieke en private partners aan de stedelijke energietransitie. Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Jeannette Baljeu: “Met deze samenwerking ontstaat ook massa voor het ontwikkelen en opschalen van innovatieve oplossingen. Zo komen er nieuwe methoden en technologie beschikbaar en leren publieke en private partners hoe ze gezamenlijk kunnen bijdragen aan de energietransitie.”

Ondertekenaars van de Green Citydeal zijn het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en andere organisaties als de SER, de Politie, de Raad voor de rechtspraak, diverse Hoge Colleges van Staat en de private partijen BAM Bouw en Vastgoed, de Facilicom Groep en Safire.

Uitdagend en inspirerend

Naast uniek is de Green Citydeal bovendien uitdagend en inspirerend. Niet alleen zijn deze gebouwen uiterlijk in 2040 klimaatneutraal, maar er wordt ook een aanpak ontwikkeld die in andere stedelijke gebieden toepasbaar is. “Wethouder Liesbeth van Tongeren van Den Haag. “Energie-efficiency en schone energie zijn essentieel voor de toekomst van onze steden. Voor deze opgave zijn bewoners, ondernemers en bestuurlijke partners nodig die de handen ineenslaan, samen kunnen we zoveel meer.”

Waar gaat het om?

. Belangrijkste overheidsgebouwen in het centrum van Den Haag waaronder Provinciehuis Zuid-Holland, Stadhuis Den Haag en verschillende ministeries.
. > 1 mln  m2 Bruto Vloeroppervlak
. > 65.000 GJ per jaar besparen
. Klimaatneutraal in 2040
. Ontwikkelen van een schaalbare en repeteerbare (gebiedsgerichte) ‘samenwerkings-infrastructuur’ waar ook ander vastgoed (woningen/utiliteit) op kan aansluiten.

Trias Territoria

De gebiedsgerichte aanpak van EnergieRijk Den Haag richt zich op drie thema’s, ‘Trias Territoria’ wordt dit genoemd. In de eerste plaats moet ervoor worden gezorgd dat overheidsgebouwen minder energie gebruiken. Dat kan onder meer met smart building technieken. Daarnaast worden warmte-koudebronnen aan elkaar gekoppeld en geothermische bronnen ontwikkeld. Ten derde wordt de inkoop van energie steeds groener en lokaler. Wethouder Van Tongeren: “We geven een visitekaartje af in Den Haag. En sporen hiermee ook andere vastgoedeigenaren in de stad aan dit voorbeeld te volgen.”

Meer informatie: www.rijksvastgoedbedrijf.nl/energierijkdenhaag en  de leaflet Green Citydeal Energierijk Den Haag

Our offices
Gouda

Visiting address
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Directions

Amstelveen

Visiting address
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Directions

Veenendaal

Visiting address
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Directions

Rijssen

Visiting address
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Directions

Eindhoven

Visiting address
Achtseweg Zuid 159R
6th floor
5651 GW Eindhoven

Directions


contact

phone: +31 88 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl