sluiten

Voorbereiden advies Energietransitie gebouwde omgeving

4 juli 2018

Tot eind 2018 versterkt DWA het projectteam dat het raadsadvies over een CO2-arme warmtevoorziening van de gebouwde omgeving voorbereidt.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De Rli werkt op de (fysieke) beleidsterreinen van de ministeries van I&W, EZK, LNV en BZK.

Voor het opstellen van dit advies is vanuit de raad een commissie gevormd, bestaande uit de raadsleden Niels Koeman, Ellen Peper en junior-raadslid Siebren Bosch en de externe commissieleden Andy van den Dobbelsteen en Joop Oude Lohuis.

De commissie wordt ondersteund door een klein projectteam. Het adviestraject loopt min of meer gelijk op met het opstellen van het Klimaatakkoord en de bijbehorende onderhandelingstafels. In een dynamisch proces en in afstemming met Samsom en de zijnen zal de raad dit najaar komen tot een onafhankelijk advies.

Our offices
Gouda

Visiting address
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Directions

Amstelveen

Visiting address
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Directions

Veenendaal

Visiting address
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Directions

Rijssen

Visiting address
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Directions

Eindhoven

Visiting address
Achtseweg Zuid 159R
6th floor
5651 GW Eindhoven

Directions


contact

phone: +31 88 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl