sluiten

Warmte uit buitenlucht met lage temperatuurwarmtenet en boosterwarmtepompen

3 oktober 2018 | Deel 5

Woningen verduurzamen in het Oostelijk havengebied

BIJLAGEDETAILS  URL https://www.dwa.nl/wp-content/uploads/Warmte-uit-buitenlucht-met-LT-warmtenet-en-boosterwarmtepompen.png

Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied (OHG) in Amsterdam wil de woningen in hun gebied verduurzamen met aandacht voor de belangen van bewoners. DWA verkent hiervoor de alternatieven. In de huidige situatie levert Nuon de warmte uit afvalverbranding en elektriciteitsopwekking. De hoeveelheid afval neemt op termijn af door de transitie naar een circulaire economie. Restwarmte die vrijkomt uit elektriciteitsopwekking met aardgas is uiteraard wel efficiënt, maar past in principe niet in de landelijke aardgasloosdoelstelling. De coöperatie denkt met de bewoners na om bijvoorbeeld als energiecoöperatie eigen duurzame warmte op te wekken en te gebruiken via een inkoppeling op het bestaande warmtenet, als dat op termijn toegankelijk is voor andere aanbieders (open warmtenetten).

In dit voorbeeld is een luchtwaterwarmtepomp gekoppeld aan een middentemperatuur (40˚C) warmtenet. In de buitenlucht is altijd warmte aanwezig, ook als het in de winter buiten koud is. Het rendement van de warmtepomp is lager als het temperatuurverschil tussen de buitenlucht en het warmtenet toeneemt. Daarom is gekozen voor een middentemperatuur zodat dit temperatuurverschil beperkt blijft en de luchtwaterwarmtepomp werkt met een relatief hoog rendement. Deze warmte kan woningen verwarmen die daarvoor geschikt zijn gemaakt met een lage temperatuur afgiftesysteem, zoals vloerverwarming of lage temperatuur radiatoren en convectoren.

Echter voor warmtapwater is deze temperatuur  te laag. Daarom is in elke woning een warmtapwater boosterwarmtepomp opgenomen die warmtapwater kan leveren van meer dan 65˚C. De boosterwarmtepomp onttrekt de warmte voor (hoge temperatuur tapwater) aan het lage temperatuur warmtenet en slaat het warme tapwater op in een boiler van 150 tot 200 liter. Het grote voordeel is hierbij dat de collectieve warmtepomp een veel kleinere temperatuursprong hoeft te maken (tussen middentemperatuur van het warmtenet (40˚C) en warmtapwatertemperatuur (60˚C) waardoor deze warmtepomp een veel hoger rendement heeft.

Als het nodig is, kan het bestaande warmtenet als aanvullende warmtevoorziening dienen. De bewoners kunnen mogelijk deelnemen aan de energiecoöperatie en bij een aantrekkelijke businesscase verdienen aan hun eigen duurzaamheid!​

contact

Neem voor meer informatie contact op met het Oostelijk havengebied: duurzaam@buurtcooperatieohg.nl

of

Rik Altena: altena@dwa.nl
06 – 519 862 95

Rik Altena
Our offices
Gouda

Visiting address
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Directions

Amstelveen

Visiting address
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Directions

Veenendaal

Visiting address
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Directions

Rijssen

Visiting address
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Directions

Eindhoven

Visiting address
Achtseweg Zuid 159R
6th floor
5651 GW Eindhoven

Directions


contact

phone: +31 88 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl