sluiten

Waterstofconferentie: de (on)mogelijkheden van waterstof

27 mei 2022

Waterstof: hét ultieme aardgasvrije alternatief?

Wij hebben, in samenwerking met Prof.dr. Ad van Wijk, een conferentie over waterstof georganiseerd. Ad van Wijk, Hoogleraar Future Energy Systems TU Delft, heeft ons meegenomen in de laatste ontwikkelingen van waterstof. Onze expert, Peter Heijboer, heeft ons vanuit een praktijkcase meegenomen in de weerbarstigheid van het thema. Ambities zijn gemakkelijk geformuleerd, maar tegelijkertijd ook omvangrijk. De focus van deze conferentie lag op de grootschalige systeemverandering. Hoe kan waterstof in het hele hybride energievraagstuk worden ingepast?

DOWNLOAD HIER ONZE WHITE PAPER
OVER WATERSTOF

Door: Dick van ‘t SlotWhite paper (on)mogelijkheden van waterstof

Nederland gaat van het aardgas af. Stip op de horizon is 2050. Hoe we dat precies gaan doen, is nog een zoektocht. Is waterstof de sleutel voor de energietransitie? Gezien het belang van de energietransitie verdient elke techniek die hierin significant zou kunnen bijdragen het om serieus te worden genomen. Daarom deze white paper over de rol die waterstof in de toekomst kan spelen binnen de energievoorziening van de gebouwde omgeving.

Onderzoek naar haalbaarheid van waterstof in de gebouwde omgeving

Al in mei 2020 heeft Universitair studente Babette Korevaar in opdracht van DWA en Universiteit Utrecht haar scriptie over de toepasbaarheid van waterstof in de gebouwde omgeving geschreven. DWA doet veel onderzoek naar het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving voor gemeenten en provincies. Wij verdiepen continu onze kennis op dit gebied.

Waterstof: het houdt de gemoederen flink bezig en er wordt vrijwel dagelijks over gepubliceerd. “Wij wachten wel op waterstof” is een veelgehoorde uitspraak in onze dagelijkse praktijk. De transitie naar een aardgasvrije energievoorziening geeft uitdagingen op technologisch, organisatorisch, sociaal, financieel en praktisch vlak. Op dit moment is het nog onzeker hoe waterstof ingezet kan worden als duurzame energiedrager. Het potentieel van waterstof is groot, maar er is nog weinig bekend over hoe de energiedrager zich verhoudt tot andere aardgasvrije alternatieven. Daarnaast is er ook nog geen zekerheid over de hoeveelheid waterstof die er in de toekomst beschikbaar is en hoe de prijs zich gaat ontwikkelen.

Hydrogen Rocks!

Een open acces boek (21 december 2021) bespreekt de mogelijkheden van waterstof bij een mondiale hernieuwbare energietransitie en de positie van Nederland met daarin een variëteit van aandachtspunten zoals: techniek, toepassingsgebieden, geopolitiek, sociale aspecten en de waterstofeconomie. Zo is er over de breedte bezien wat de (on)mogelijkheden van waterstof zijn en met name wat dit kan betekenen voor Nederland en Europa.

DERTIGTAL EXPERTS
Een dertigtal experts, waaronder Jaap Dijkgraaf, Peter Heijboer en Babette Korevaar vanuit DWA, is gevraagd vrijelijk vanuit het eigen vakgebied en invalshoek een bijdrage te leveren. Zo is er over de breedte bezien wat de (on)mogelijkheden van waterstof zijn en met name wat dit kan betekenen voor Nederland en Europa. Vanuit Bouwkunde is Peter Luscuere (samen met Ad van Wijk) een van de initiatiefnemers van deze open access publicatie.

In deze open access publicatie Hydrogen rocks worden diverse invalshoeken en de stand van zaken en de toekomstperspectieven geschetst.

Our offices
Gouda

Visiting address
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Directions

Amstelveen

Visiting address
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Directions

Veenendaal

Visiting address
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Directions

Rijssen

Visiting address
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Directions

Eindhoven

Visiting address
Achtseweg Zuid 159R
6th floor
5651 GW Eindhoven

Directions


contact

phone: +31 88 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl