Pragmatische aanpak voor Gemeente Oldebroek en Elburg

Belangrijk onderdeel van het uitvoeringsprogramma bij veel gemeenten is de verduurzaming van hun eigen bedrijfsvoering. Veel gemeenten hebben de doelstelling om in 2030 (of eerder) een energieneutrale of klimaatneutrale bedrijfsvoering te realiseren. Naast het energieneutraal maken van de eigen gebouwen gaat het ook over de verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark, openbare verlichting en infrastructurele voorzieningen. Onze adviseurs stippelden de route uit bij de Gemeente Elburg en Oldebroek om de hele bedrijfsvoering klimaatneutraal te maken.

Gemeenten zijn verplicht om regelmatig een energie-audit uit te voeren voor hun vastgoed en om energiebesparingsmaatregelen te nemen. Ze moeten ervoor zorgen dat hun kantoren in 2023 minimaal over een energielabel C beschikken. Daarnaast zijn gemeenten belast met het opstellen van een Transitievisie Warmte (TVW). Daarmee brengen ze in kaart hoe wijken overgaan naar duurzame manieren van verwarmen en koken. Gemeentelijke gebouwen staan in diezelfde wijken. Ook die moeten van het aardgas af. Dus waarom niet beginnen bij jezelf?

DWA wijst de weg

Maar hoe begin je met het verduurzamen van de bedrijfsvoering? Hoe pak je zoiets aan? DWA weet daar raad mee. We wijzen de weg en begeleiden het hele traject; van visievorming en meetbare doelstellingen tot de uitvoering van maatregelen en het verankeren van duurzaam beheer en onderhoud. We gaan daarbij voor heldere doelen, uitvoerbare plannen en werkende oplossingen.

De praktijk: maatregelenmix

Deze aanpak passen we toe bij onder meer de gemeente Elburg en de gemeente Oldebroek. Onze adviseurs waren daar aan zet om de hele bedrijfsvoering – naast gebouwen ook mobiliteit en openbare verlichting – klimaatneutraal te maken. Voor de gebouwenvoorraad bepaalden we het besparingspotentieel en bekeken we de mogelijkheden van bijvoorbeeld isolatie, warmtepompen en zonnepanelen. Deze analyses waren de input voor het plan van aanpak/implementatieplan waarin een planning voor uitvoering is opgesteld. Natuurlijk inclusief benodigde financiële middelen, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de huidige meerjarenonderhoudsplanning om natuurlijke momenten optimaal te benutten. Na vaststelling in de gemeenteraad biedt dit plan de handvaten om de komende jaren gestructureerd en planmatig te werken aan verduurzaming en de ambities te realiseren.

Ook provincies, woningcorporaties, zorginstellingen en vastgoedbedrijven zijn partijen waarvoor DWA de hele vastgoedportefeuille tegen het duurzame licht houdt.

Contact

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan contact op met:
Joost Gerrits
e-mail: joost.gerrits@dwa.nl
telefoon: 06 – 500 656 76