35 energieneutrale woningen in Steenbergen

Samen met ERA Contour ontwikkelde DWA voor woningcorporatie Stadlander een concept voor 34 energieneutrale woningen. Naast een goede gebouwschil en een efficiënt ventilatieconcept voorzien we deze woningen van pv-panelen (circa 35 m² per woning) en van een collectieve verwarmingsinstallatie. DWA was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het energieconcept, installatieadvies en de ontwikkeling van een exloitatieopzet energievoorziening.

Het warmtenet wordt gevoed door een centrale installatie die bestaat uit warmtepompen (één luchtwarmtepomp en één bodemgekoppelde warmtepomp). Deze warmtepompen leveren met name het laagtemperatuur deel van de benodigde warmte. De elektriciteit voor de warmtepompen wordt geleverd door een mini-gasmotor (wkk). De restwarmte hiervan komt op een hoger temperatuurniveau vrij en kan dus prima ingezet worden voor de naverwarming van het warmtenet. Daarnaast wordt nog extra laagtemperatuur warmte uit de rookgassen teruggewonnen. Deze zetten we in voor de regeneratie van de bodemlussen van de warmtepomp.
Met deze relatief kleinschalige warmteopwekking (totaal circa 200 kW) en de pv-panelen op de woningen realiseren we per saldo een energieneutrale woonwijk.

ERA Contour bouwde de woningen in een zeer kort tijdsbestek. Begin 2013 is gestart met het ontwerp; einde van hetzelfde jaar waren de woningen gereed.

Lees ook: