Pilotproject ESCO’s Provincie Gelderland

Provincie Gelderland zet zich in om de bottleneck van de financiering van energiebesparing in gemeentelijke gebouwen op te lossen. DWA begeleidt dit project voor de provincie door haar kennis en kunde op het gebied van Energy Service Companies (ESCO’s) in te zetten en te stimuleren.

Een van de knelpunten bij het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed is het financieren van investeringen in duurzame maatregelen. Dit terwijl veel gemeenten het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed wel hoog op de agenda heeft staan. Met vijf pilotgemeenten zal provincie Gelderland een intentieovereenkomst tekenen voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed door middel van het inzetten van een ESCO-constructie.

Om te komen tot deze intentieovereenkomst gaat DWA gemeenten selecteren voor de pilot en workshops geven over ESCO’s. Daarnaast zal DWA gebouwinventarisaties uitvoeren, kwalitatieve businesscases ontwikkelen, de intentieovereenkomst samenstellen en de lessons learned van innovatieve financieringsvormen terugkoppelen aan de provinciale gemeenten. Uniek is dat DWA risicodragend participeert in dit project.